Bescherming voor derdelanders uit Oekraïne stopt

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor derdelanders uit Oekraïne loopt af. Dat bepaalde de Raad van State op 17 januari 2024. Derdelanders zijn vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit. Zij hadden een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne en vluchtten na het uitbreken van de oorlog naar Nederland.

Derdelanders met een asielaanvraag in de gemeentelijke opvang
Derdelanders die hebben aangegeven de asielprocedure te willen doorlopen, blijven in de gemeentelijke opvang totdat er plek voor hen is in de opvang van het COA. Zodra er plek voor hen is in de asielopvang, krijgen zij hierover een aangetekende brief van het COA. Een klein deel van deze groep – ca. 60 personen – gaat al eerder naar een opvangplek bij het COA, omdat zij werden opgevangen in een gemeente die daar geen ruimte meer voor heeft of heeft aangegeven de derdelanders niet langer te willen opvangen.

Derdelanders met een asielaanvraag in de particuliere opvang
Derdelanders die hebben aangegeven de asielprocedure te willen doorlopen en bij een gastgezin verblijven, kunnen daar blijven of verhuizen naar een opvangplek bij het COA. Zij ontvangen een brief van het COA met het verzoek contact op te nemen met de COA Informatielijn voor meer informatie hierover: tel. 088-7157000 of info@coa.nl.  

Derdelanders zonder asielprocedure
Derdelanders die geen asielprocedure (meer) hebben lopen, moeten Nederland uiterlijk 2 april 2024 verlaten. Zij konden tot en met 4 maart gebruikmaken van het remigratiebeleid. Op basis hiervan konden zij via DT&V ondersteuning en een financiële bijdrage krijgen voor vertrek naar het land van herkomst of een ander land buiten de Europese Unie waar duurzaam verblijf mogelijk is. Dit hebben bijna 800 derdelanders gedaan. Daarnaast heeft DT&V nog een kleine 200 aanmeldingen in behandeling. Derdelanders die nu alsnog ondersteuning willen bij terugkeer naar het land van herkomst of een land buiten de Europese Unie, kunnen gebruikmaken van de reguliere ondersteuning via IOM en diverse ngo’s.

Lees meer
Terugkeerondersteuning derdelanders uit Oekraïne 

Andere werkwijze IND

De IND gaat veranderingen doorvoeren in de wijze waarop de geloofwaardigheid en zwaarwegendheid van het verhaal van asielzoekers wordt beoordeeld. Deze beoordeling is de basis voor het inwilligen of afwijzen van een asielverzoek. Het doel van de aanpassingen is om  beter aan te sluiten bij Europese regelgeving en de werkwijze van andere lidstaten. Alle hoor- en beslismedewerkers worden hier komende maanden in getraind. De IND brengt de aangepaste werkwijze vanaf de zomer in praktijk.

In een brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris voor asiel en migratie uitleg over de aankomende aanpassingen in de werkwijze van de IND.

COA-jaarplan 2024 ‘Growing Concern’

Het COA heeft in het jaarplan voor 2024 de doelstellingen voor dit jaar vastgesteld, waaronder de ambitie om 96.000 opvangplekken te realiseren. Deze groeiopgave is fors en er zijn dan ook grote zorgen (‘Growing Concern’) over de haalbaarheid.

Het jaarplan vind je op de site van het COA

IND-onderzoek: beslissen op asielaanvraag is complexer geworden

Het is voor medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de afgelopen twaalf jaar complexer geworden om een asielbesluit te nemen. Dat wordt mede veroorzaakt door veranderende kaders vanuit internationale en Nederlandse wet- en regelgeving. En door veranderingen in beleid, in de uitvoering en door rechterlijke uitspraken. Er zijn meer taken bijgekomen en er moet steeds meer informatie worden meegewogen, terwijl medewerkers gemiddeld minder ervaren zijn dan twaalf jaar geleden.

Dit blijkt uit onderzoek van de IND over de jaren 2010 tot en met 2022. De onderzoekers voerden gesprekken met IND’ers en samenwerkingspartners, en combineerden dit met data- en andere analyses.

Meer lezen? Bekijk de samenvatting van het onderzoek of lees het volledige onderzoeksrapport.

Subsidieregeling OVZ verlengd

Ook in 2024 is subsidie beschikbaar voor projecten die zelfstandig vertrek ondersteunen. Ngo’s kunnen een subsidieaanvraag indienen bij DT&V tot en met 31 juli 2024.

Met de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2023 (OZV 2023) financiert DT&V projecten die zelfstandige en duurzame terugkeer bevorderen van mensen die niet in Nederland mogen blijven. Het doel is hiermee onrechtmatig verblijf in Nederland te voorkomen of beëindigen.

Meer informatie vind je in het nieuwsbericht ‘Ook in 2024 subsidie beschikbaar voor projecten die zelfstandig vertrek ondersteunen’.

Meerjarig AMIF-project gericht op landen van herkomst

DT&V start een nieuw meerjarig project om de samenwerking met landen van herkomst te verbeteren. Onder de noemer ‘Capacity Building and Relationshipmanagement’ wordt geïnvesteerd in activiteiten gericht op migratiemanagement in ca. 40 landen van herkomst.

De DT&V  ontvangt voor dit project subsidie uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), dat deel uitmaakt van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen (EMVF). Het project omvat een keur aan activiteiten. Een hoofdactiviteit is het opleiden en certificeren van trainers voor de training Hostmanship, gericht op de professionaliteit van immigratiediensten. DT&V biedt deze trainingen al langer aan.

Lees meer over Start meerjarig subsidieproject gericht op samenwerking met landen van herkomst.

logo
hostmenship

Aanmelden VreemdelingenVisie

Wil je de VreemdelingenVisie voortaan in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan bij de redactie en je krijgt een bericht als er een nieuwe editie van VreemdelingenVisie is gepubliceerd.