Voornemen intrekken spreidingswet leidt tot verlies opvangplekken

Het COA ziet dat het voornemen uit het Hoofdlijnenakkoord om de spreidingswet in te trekken direct negatieve gevolgen heeft voor het aantal opvangplekken voor asielzoekers.

Enkele gemeenten hebben al aangekondigd opvangplekken niet te realiseren of besluitvorming on hold te zetten. Het gaat om tussen de 2.000 – 2.500 opvangplekken. Hierdoor dreigt dat er al op korte termijn aan honderden mensen geen opvang en begeleiding gegeven kan worden. Dit kan leiden tot een inhumane situatie en onverantwoorde druk op medewerkers.

De spreidingswet is juist nu hard nodig om meer stabiliteit in de asielopvang te krijgen en een einde te maken aan de huidige opvangcrisis. Het COA roept gemeenten en betrokken partijen daarom op om verantwoordelijkheid te nemen en in lijn met de spreidingswet te blijven handelen. De wet is immers gewoon van kracht totdat onder andere de Tweede en Eerste Kamer daar een uitspraak over doen.

Lees het hele nieuwsbericht op de website van het COA

Open azc dag op 28 september

Elk jaar organiseert het COA de Open azc dag. Tijdens deze dag openen verschillende azc-locaties hun deuren voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Dit jaar is de Open azc dag op zaterdag 28 september. De open dag wordt georganiseerd tijdens de Nationale Burendag.

Bezoekers kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur bij opvanglocaties langskomen om een indruk te krijgen van het dagelijks leven in de asielopvang. Er zijn rondleidingen, informatiemarkten, proeverijen, workshops, optredens en andere activiteiten. Op een aantal locaties zijn ook andere organisaties aanwezig om meer te vertellen over hun werkzaamheden in onze opvanglocaties. Zoals onze ketenpartners Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).

Wil je bij het COA, de IND of DTenV komen werken? Dan nodigen we je ook uit om een kijkje te nemen op de open azc dag. Medewerkers van deze organisaties kunnen je hier meer informatie over geven. Binnenkort vind je meer informatie over de open azc dag op de website van het COA.

Stand van de Uitvoering DTenV 2023: goede resultaten, complexer werk

Voor DTenV was 2023 een jaar met goede resultaten. Deze worden, samen met de uitdagingen en knelpunten die wij ervaren, toegelicht in onze Stand van de uitvoering 2023, die op 21 mei is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In 2023 vertrokken er 5.740 mensen zonder recht op verblijf aantoonbaar uit Nederland. Dat zijn er 1.370 meer dan het jaar daarvoor. Dit resultaat is mede een gevolg van de verbeterde terugkeersamenwerking met Marokko en de inzet in het kader van het remigratiebeleid. Tegelijk baart het DTenV zorgen dat het steeds lastiger wordt om op een effectieve manier uitvoering te geven aan het terugkeerbeleid. De toenemende juridische complexiteit en de opeenvolgende crisissen in de migratieketen spelen daarin een belangrijke rol. In de Stand van de uitvoering wordt hier verder op ingegaan.

Aanpassing schrijfwijze DT&V in DTenV

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat de afkorting van de Dienst Terugkeer en Vertrek is aangepast. In plaats van DT&V wordt voortaan geschreven DTenV. Dit is in lijn met de Rijkshuisstijl en nodig voor gebruik op social media. De komende tijd zal de schrijfwijze op de website en in publicaties worden aangepast.

Aanmelden VreemdelingenVisie

Wil je de VreemdelingenVisie voortaan in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan bij de redactie en je krijgt een bericht als er een nieuwe editie van VreemdelingenVisie is gepubliceerd.