Landelijke open dag asielzoekerscentra op 22 september 2018

Op zaterdag 22 september is het van 13.00 tot 16.00 uur Open azc dag. Veel asielzoekerscentra openen die dag hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc. De Open azc dag is een initiatief van het COA, het Ministerie van Justitie en Veiligheid (IND en DT&V) en VluchtelingenWerk Nederland. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Vorig jaar trok de Open azc dag ruim 27.000 bezoekers.

Elkaar ontmoeten
Met het openstellen van azc’s willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; over toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terug naar het land van herkomst.

Locaties
Deze locaties openen hun deuren op de Open azc dag:

  • Unit Noord: Assen, Drachten, Hoogeveen, St. Annaparochie, Sneek, Ter Apel, Zweeloo
  • Unit Midden-Noord: Almelo, Almere, Amsterdam (Willinklaan), Den Helder (Doggershoek), Dronten, Hardenberg, Heerhugowaard, Luttelgeest
  • Unit Midden-Zuid: Amersfoort, Arnhem Vredenburg, Arnhem Elderhoeve, Harderwijk, Katwijk, Leersum, Nijmegen (Dommer van Poldersveldtweg), Rijswijk, Rotterdam, Utrecht (Joseph Haydnlaan), Wageningen (Bosrandweg), Winterswijk, Zutphen
  • Unit Zuid: Baexem, Budel-Cranendonck, Echt, Gilze, Grave, Heerlen, Maastricht, Middelburg, Oisterwijk, Overloon, Weert

 Op de www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de Open azc dag.

Webinar ‘Work in Holland: Special permit for alumni of higher education’ op 10 juli

Op 10 juli zenden de IND en het Nuffic om 19.00 uur het Engelstalige webinar 'Work in Holland: Special permit for alumni of higher education' uit.

Nederland heeft wereldwijd een leidende positie als kenniseconomie. Om die positie te behouden, hebben we internationaal talent nodig. Van de internationale studenten die in Nederland hun diploma's behalen, werkt slechts 25% na vijf jaar nog in Nederland. Met het webinar willen we internationale, bijna afgestudeerde of gepromoveerde (niet EU-) studenten informeren over de regels en mogelijkheden na het afronden van hun studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek.

In het 45 minuten durende interactieve webinar, leggen Sander van der Eijk, manager Klantcommunicatie bij de IND en Floor van Donselaar, beleidsadviseur studentenmobiliteit bij Nuffic, de voorwaarden en toepassing uit voor een oriëntatiejaar. Ook vertelt een Holland alumni ambassador uit Brazilië over haar ervaringen in Nederland.

Aanmelden
Heb je interesse om het webinar bij te wonen, dan kan je je hier aanmelden.

Totale asielinstroom in mei 2.631

In mei 2018 was de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.631. Dit betekent een stijging ten opzichte van de maand april (2.298).

Het totale aantal eerste asielaanvragen in mei bedroeg 1.598. In april waren dat er 1.446. De meeste aanvragen kwamen van Syriërs (234) en Eritreeërs (151). Het aantal herhaalde aanvragen kwam op 220 en dat is nagenoeg gelijk aan april (236). Het aantal ingereisde nareizigers steeg van 616 naar 813.  

Meer informatie
Asieltrends

Relocatie afgerond

​In september 2015 heeft de Raad van de Europese Unie besloten om Griekenland en Italië te ontlasten door gedurende twee jaar mensen te herplaatsen naar andere lidstaten in de Europese Unie. In april van dit jaar zijn de laatste personen via relocatie naar Nederland overgebracht.

Op Europees niveau zijn in totaal 21.997 mensen vanuit Griekenland herplaatst. Vanuit Italië gaat het om 12.717 mensen. Daarvan zijn 2.782 mensen herplaatst naar Nederland. Uit Griekenland kwamen 1.757 mensen en 1.025 uit Italië. Dat is 8% van het totaal aantal naar Europese lidstaten herplaatste personen.

Doelgroep
Voor relocatie kwamen slechts die nationaliteiten in aanmerking die gemiddeld binnen de EU een inwilligingspercentage van 75% hadden. Elke maand heeft Nederland om de overkomst van 50 personen uit Italië en 100 personen uit Griekenland verzocht. De Nederlandse overheid heeft gevraagd om specifiek aandacht te hebben voor herplaatsing van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). In de praktijk zijn 964 minderjarigen naar Nederland gekomen, waarvan 800 in gezinsverband en 164 alleen.

Rol IND en COA
Vanuit Nederland zijn maandelijks missies ondernomen waarbij de IND besloot of kandidaten als vluchteling naar Nederland konden komen. Medewerkers van het COA gaven kortdurende trainingen waarmee de herplaatsers voorbereid werden op de asielprocedure, de COA-opvang en de Nederlandse normen en waarden.

Na aankomst in Nederland
De relocanten zijn na aankomst in Nederland door het COA opgevangen. In Ter Apel en Budel doorliepen zij aankomstprocedures. Het voorwerk van de IND zorgde er voor dat de relocanten waar mogelijk snel een verblijfsvergunning kon worden toegekend. Daarna stroomden zij door naar azc's en sloten daar achteraan bij de statushouders, in afwachting van woonruimte.

Toekomst hervestiging
Op basis van het regeerakkoord en Europese samenwerking in het kader van EU-Turkije verklaring en eventuele deals met Afrikaanse landen, is besloten om 3.000 mensen te hervestigen tot 1 november 2019. Het betreft mensen vanuit nationale hervestiging (vanuit Libanon, Jordanië en Oost-Afrika) en in het kader van de EU-Turkijedeal.

Intentieverklaring COA, IND en DT&V met Vluchtelingenwerk

Ketenpartners IND, COA en DT&V hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend met VluchtelingenWerk Nederland (VWN). De komende maanden volgen ‘bilaterale afspraken’ tussen de afzonderlijke ketenpartners en VWN.

De intentieverklaring is getekend door hoofddirecteur Aly van Berckel (IND), bestuursvoorzitter Gerard Bakker (COA), algemeen directeur Jannita Robberse (DT&V) en bestuursvoorzitter Dorine Manson (VWN).

Vernieuwing
Het COA en VWN hebben al langere tijd een convenant waarin afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van persoonsgegevens en over het gebruikmaken van ruimtes door VWN in de COA-locaties. Dat convenant was aan vernieuwing toe en in overleg met de ketenpartners is besloten tot een gezamenlijk convenant.

Bilaterale convenanten
Met het opstellen van de intentieverklaring tussen deze organisaties en VWN is een eerste belangrijke stap gezet. Daaronder zullen de bilaterale convenanten komen te hangen. Wat IND en DT&V betreft, zal dat gaan om een convenant over de uitwisseling van persoonsgegevens. De intentie is deze convenanten binnen zes maanden in schriftelijke overeenkomsten vast te leggen.

In de intentieverklaring wordt onder meer uiteengezet dat de organisaties samen zullen werken aan kwaliteit en snelheid van de asielprocedure, rust in de opvang, snelle integratie naar gemeenten en zelfstandige duurzame terugkeer.

Twee rapporten inspectie JenV over terugkeer en vertrek

De inspectie Justitie en Veiligheid heeft onlangs twee onderzoeken gedaan naar het vertrekproces: ‘Gedwongen vertrek in beeld’ en ‘Periodiek beeld terugkeer 2017’.
De conclusie uit deze rapporten is dat het al dan niet gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen die hier niet mogen blijven, zorgvuldig, veilig en humaan gebeurt. In het vertrekproces is de veiligheid van de vreemdeling, het personeel en de omgeving gewaarborgd. Wel blijft het delen van informatie tussen organisaties punt van zorg.

Meer informatie
De rapporten zijn te vinden op de website van de Inspectie van Justitie en Veiligheid.