Tekst Olivier Sprée
Foto IOM

Olivier Sprée werkt bij IOM; de Internationale Organisatie voor Migratie. Dagelijks helpt hij bij de IOM migranten bij hun vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Ook is hij auteur van de nieuwe IOM-publicatie Back and Beyond. “Dit boek gaat over de individuele migrant en het belang van persoonlijke begeleiding bij terugkeer.”

In de nieuwe Nederlands-Engelse publicatie Back and Beyond presenteert IOM zes verschillende portretten van migranten en een interview met een IOM-counselor. Aan de hand van tekst en beeld ervaart de lezer hoe uniek ieder verhaal is. Het laat daarmee zien waarom het belangrijk is om een migrant die terugkeer overweegt persoonlijke begeleiding te geven.

Boek cover Back and Beyond

De zes migrantenverhalen belichten de verschillende stadia van de migratiecyclus; van de reis naar Europa tot herintegratie in het land van herkomst. “Vrijwillige terugkeer staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van die cyclus. Ook dat laat zien hoe belangrijk maatwerk is; dat je het hele plaatje van de migrant leert kennen en zo probeert zijn of haar situatie beter te begrijpen”, zegt IOM-medewerker Olivier Sprée. “Met deze publicatie wilden we zo dicht mogelijk bij de migrant komen en hun verhaal tastbaar maken. Niet iedereen zal begrijpen wat iemand ertoe beweegt met een rubberbootje de zee over te steken, maar het offer van het niet zien opgroeien van je eigen kinderen als gevolg van migratie, snappen de meeste mensen wel. Dat zijn het soort verhalen die onze counselors regelmatig horen. Mede door de huidige communicatiemiddelen, zoals WhatsApp, zitten ze dichter op het privéleven van migranten dan vroeger. Zowel voor als na terugkeer. We hebben nu makkelijker contact met migranten. Het draagt bij aan de vertrouwensrelatie die je als organisatie opbouwt met de migrant. Tegelijkertijd communiceren migranten nu ook meer en sneller met elkaar dan voorheen. Dat houdt je als organisatie scherp, want de kwaliteit van de ondersteuning die je biedt, en hoe je omgaat met vertrouwelijke informatie, moet altijd op peil zijn. Een slechte ervaring kan al snel tegen je werken. Maar andersom werkt het dus ook heel positief.”

Market Conakry
Ferry Greece

Een team van twintig IOM-counselors spreekt dagelijks, verspreid door het land in diverse opvanglocaties en daarbuiten, migranten die willen terugkeren of dit overwegen. Sprée: “In ons werk zien we de verschillen tussen migranten dagelijks. Dat vraagt veel van onze counselors. Je moet een casus kunnen lezen. Intuïtie, kennis en ervaring, dat speelt allemaal een rol in een gesprek. De artikelen in Back and Beyond illustreren de uiteenlopende verhalen van migranten en hun specifieke hulpvragen. Elke migrant die we ontmoeten, heeft zijn of haar eigen verhaal. Deze verhalen geven toegang tot de realiteit van de individuele migrant, die vaak verscholen zit achter het discours over migratie. ‘De’ migrant bestaat niet. Dat betekent dus dat je moet uitgaan van een persoonlijke aanpak wanneer je migranten goed wilt begeleiden bij terugkeer, zowel qua counseling als ondersteuning in het land van herkomst.”

Fabakary

“Daar komt bij dat je tot betere resultaten kunt komen als je de samenwerking opzoekt met andere partijen”, vervolgt Sprée. "Naast de dagelijkse interactie met IND, COA en DT&V, heeft de samenwerking met NGO’s onze specifieke aandacht. Het samenwerkingsverband tussen IOM en Stichting WereldWijd is een mooi voorbeeld van de meerwaarde die dat heeft voor de migrant die terugkeer overweegt. Ook dat wilden we terug laten komen in deze publicatie.”

Link naar de online versie: Back and Beyond.

Wilt u een hard-copy ontvangen? Stuur dan een mail naar iomthehaguecomm@iom.int.

Dutch lion