Foto Afgebeeld: Milo Schoenmaker

Milo Schoenmaker nieuwe bestuursvoorzitter van het COA

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.

Schoenmaker leerde het COA kennen in 2015, toen ook Gouda in beeld was voor het vestigen van een azc. “Het is een grote organisatie, die tegelijkertijd erg flexibel moet zijn en een belangrijke taak verricht: het zo goed mogelijk opvangen van mensen die asiel aanvragen. Het onderhouden van contacten met gemeenten en het samenwerken met andere partners op rijksniveau spreken mij erg aan.”

Interessant perspectief
Waarnemend voorzitter van het bestuur Janet Helder van het COA: “Met Milo Schoenmaker krijgen we een voorzitter die ruime ervaring heeft als bestuurder van gemeentes. Een heel interessant perspectief. Ook zijn achtergrond als politicoloog zal zeker helpen in het werkveld waar wij als bestuurders dagelijks mee van doen hebben.”

Loopbaan
Milo Schoenmaker (1967) is sinds 13 december 2012 burgemeester van Gouda. In januari 2018 werd hij door de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming. Eerder was hij burgemeester in Bussum (2003 - 2012). Van 1998 tot en met 2003 was hij wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij in 1994 zijn politieke carrière als gemeenteraadslid startte.

IND organiseert informatiebijeenkomst over eHerkenning

De IND heeft onlangs een enquête afgenomen onder zakelijke klanten over het digitaal indienen van een aanvraag. Uit de enquête blijkt dat zakelijke klanten de online dienstverlening waarderen met een 7,8. Maar omdat het natuurlijk altijd beter kan, horen we graag wat we nog kunnen verbeteren. Zo gaven sommige klanten aan dat zij niet beschikken over eHerkenning. Daarom organiseert de IND een informatiebijeenkomst over eHerkenning.

Wat is eHerkenning?
eHerkenning is nodig om in te kunnen loggen op het zakelijk portaal van de IND, waar een digitale aanvraag kan worden ingediend. eHerkenning is het equivalent van DigiD, maar dan voor bedrijven en organisaties. Met eHerkenning kunnen zakelijke klanten online zaken regelen met ruim 350 organisaties, waaronder de IND. eHerkenning is geen product van de IND, maar wordt geleverd door verschillende marktpartijen.

Informatiebijeenkomst 18 januari 2019
De IND wil bedrijven en organisaties zo goed mogelijk voorlichten over eHerkenning en het online indienen van aanvragen. Daarom organiseren we op 18 januari 2019 een informatiebijeenkomst voor zakelijke klanten over eHerkenning. Tijdens de bijeenkomst kunt u informatie inwinnen over het product eHerkenning, in gesprek gaan met leveranciers en met medewerkers van de IND.

Wanneer: 18 januari 2019
Waar: Turfmarkt 147, Den Haag
Tijdstip: 13:00 tot 15:00 uur

Meld u hier aan voor de informatiebijeenkomst

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

Website eHerkenning

Gemeentepenning Weert voor locatiemanager van azc

Miriam Goudberg, tot voor kort locatiemanager van het azc in Weert, heeft vrijdagavond 9 november uit handen van burgemeester Jos Heijmans de Van Hornepenning van de gemeente gekregen.

Volgens de gemeente heeft Miriam op bijzondere wijze leiding en sturing gegeven aan de opvang en integratie van vluchtelingen op het azc in Weert. 'Naast haar loyaliteit aan haar werkgever was een goede relatie met het gemeentebestuur van Weert voor haar erg belangrijk', aldus de gemeente. ‘Zij had altijd oog voor de belangen van de asielzoekers, de medewerkers van het AZC Weert, de inwoners en bedrijven van Weert en de gemeente Weert.’​

Integratie en participatie
Miriam (op 1 november gestart als locatiemanager in Echt): "Ik kijk ook terug op een goede samenwerking. We konden elkaar altijd vinden. Soms zaten we niet op een lijn, maar daar kwamen we ook altijd weer uit. En juist dat zegt iets over hoe goed de samenwerking was. Samen met de inwoners van Weert mogen we er ook op terugzien dat we er gezamenlijk iets moois hebben neergezet als het gaat om integratie en participatie."

Over de penning
De Van Hornepenning wordt als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan hen die zich op maatschappelijke of culturele wijze of anderszins verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Weert of haar inwoners.

Al 150.000 zaken digitaal ingediend bij de IND

De afgelopen jaren heeft de IND veel bereikt op het gebied van E-dienstverlening. Met het indienen van de 150.000e aanvraag heeft de IND weer een mooie mijlpaal bereikt. Ook is hiermee het omslagpunt bereikt: er worden meer digitale dan schriftelijke aanvragen ingediend.

Bij de zakelijke klanten wordt gemiddeld zo’n 70% van de aanvragen digitaal ingediend. Deze klanten kunnen inmiddels alle diensten van de IND digitaal afnemen. In een recent uitgevoerd onderzoek is de digitale dienstverlening van de IND door de zakelijke klanten gewaardeerd met een 7.8. Een mooi resultaat

Particuliere klanten
Ook bij particuliere klanten stijgt het gebruik van digitale diensten van de IND. Gemiddeld zo’n 60% van de aanvragen wordt digitaal ingediend. Dit kan bijvoorbeeld bij aanvragen voor Familie en Gezin,  omwisseling, verlenging en onbepaalde tijd (zowel regulier als asiel), naturalisatie en nog veel meer kleinere werksoorten. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de tevredenheid van de particuliere klant. De eerste resultaten zijn heel bemoedigend.

Marien de Langen nieuw lid adviesraad COA

Met de benoeming van ingenieur Marien de Langen tot lid, is de adviesraad van het COA weer compleet. Hij heeft in de raad huisvesting en vastgoed als aandachtsgebied en volgt Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen op, die eerder dezelfde portefeuille had.

Marien de Langen is sinds 2011 bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en heeft een uitgebreide ervaring in het werkveld van huisvesting en vastgoed. Onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van woningstichting Mitros te Utrecht en daarvoor als directeur bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam.

Waarnemend voorzitter van het bestuur Janet Helder van het COA is verheugd over de benoeming. “Met Marien de Langen hebben we er een uitstekend nieuw lid bij in de adviesraad. Zijn ervaringen op het gebied van vastgoed en huisvesting zullen ongetwijfeld bijdragen aan de stevige, brede denkkracht van de raad.”

Over de adviesraad
De adviesraad is in de zomer van 2016 in het leven geroepen nadat in 2015 afscheid was genomen van de raad van toezicht. Taak van de adviesraad is de genoemde externe denkkracht van het bestuur te versterken en het COA nog meer bewust te maken van de diverse aandachtsgebieden die het asieldossier raken. De adviesraad is door het bestuur benoemd, de leden worden conform geldende regels binnen de overheid beloond.

Statushouders zetten eerste stappen naar de arbeidsmarkt

Ruim 3.000 statushouders hebben tussen 21 november 2015 en 21 november 2018 deelgenomen aan het landelijke project VOORwerk. Zij zijn getraind en gecoacht in het vinden en houden van werk in Nederland en het benutten van hun talenten. Nu stappen zij de arbeidsmarkt op. Het Europese project en de samenwerking zijn afgesloten, de trainingen gaan door. VOORwerk richt zich op de ontwikkeling van soft skills en werknemersvaardigheden. De begeleiding  is gestart vanuit de talenten van de deelnemers. Meer dan 3.000 vluchtelingen deden mee.

Het project VOORwerk is een samenwerkingsproject van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF). Het driejarige project dat deze maand eindigt, is gericht op vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de asielopvang. Het is mogelijk gemaakt door een subsidie van AMIF, het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

De VOORwerk training blijft beschikbaar voor nieuwe statushouders op asielopvanglocaties tot 1 november 2020. De methodiek voor individuele coaching op soft skills is ingebed in de algemene werkwijze voor COA casemanagers. De ontwikkelde trainings- en begeleidingsmaterialen worden de komende tijd ook ingezet door IOM en UAF bij nieuwe projecten die vluchtelingen moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over VOORwerk.