‘Onze hosts zijn echte bruggenbouwers'

Het host team in azc Ter Apel bestaat een jaar. Toen zij winkelwagens gingen poetsen, bleef dat niet onopgemerkt in de media. Van de Ter Apeler Courant tot aan de New York Times.

“Bewoners van onze opvanglocaties moeten iets te doen hebben. Dat willen ze ook. Actieve bewoners zijn positiever”, zegt huismeester Roel Knijnenburg. In Ter Apel is hij verantwoordelijk voor de zelfwerkzaamheid. Dat zijn alle klussen binnen en buiten het azc die bewoners voor een kleine vergoeding uitvoeren. “We hebben meer dan honderd bewoners aan het werk. Maar er staan ook vijftig op de wachtlijst. Dat is me een doorn in het oog. We zijn dus altijd op zoek naar nieuwe werkzaamheden.” Lees meer

Dublinoverdrachten hervat vanaf juli

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft besloten om per 1 juli 2020 Dublinoverdrachten van en naar Nederland weer op te starten.

Dit betekent dat Nederland weer inkomende Dublinclaims ontvangt en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vreemdelingen naar diverse lidstaten gaat overdragen. Wel is het zo dat de meeste lidstaten naar verwachting beperkingen invoeren voor overdrachten. Ook is de capaciteit van de vreemdelingenketen voor het uitvoeren van Dublin-overdrachten beperkt, waardoor mogelijk niet alle Dublinoverdrachten meteen kunnen worden plaatsvinden. Voorrang krijgen zaken waarvan de uiterste overdrachtdatum als eerste verstrijkt. DT&V geeft verder prioriteit aan Dublinclaimanten die zich in vreemdelingenbewaring bevinden en waarvan de bewaringstermijn dreigt te verlopen. Hetzelfde geldt voor andere bijzondere groepen, zoals Dublinclaimanten met een VRIS/NV of 1F label.

Aanhouding Syrische asielzoeker op verdenking van terrorisme na informatie IND

Onlangs verscheen in de media het bericht dat er in het AZC Balk een 24-jarige Syriër is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Vermoedelijk nam hij in 2015 en 2016 in Syrië deel aan de islamitische groepering Ahrar Al-Sham. Uit de berichten blijkt ook dat het onderzoek naar de man is begonnen met informatie van de IND.

Deze aanhouding toont de meerwaarde aan van het alert zijn op en het melding maken van vermoedens en signalen, waaruit blijkt dat een vreemdeling mogelijk een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Meldingen van IND-medewerkers (en medewerkers van COA en DT&V) worden via een silent procedure gemeld bij de AIVD. Daarnaast worden dergelijke signalen op grond van een convenant gedeeld met de Nationale Politie en de KMar in het kader van terrorismebestrijding.

Nieuwe coa.nl live

Op 10 juni heeft het COA zijn vernieuwde website gelanceerd. Met deze site maken we ons werk - de opvang en begeleiding van asielzoekers - nog tastbaarder. Onder meer via storytelling en video’s.

Met de toevoeging van actuele dossiers over thema’s die volop in ontwikkeling zijn, verduidelijken we de achtergrond van waaruit wij ons werk doen. De uitbreiding van de gepubliceerde cijfers op coa.nl draagt daar ook aan bij. Daarnaast geeft de website met speciale pagina’s voor elke opvanglocatie een beter en actueel beeld van de situatie op locatie.

De site heeft een nieuw uiterlijk, een verbeterde navigatie én de content is aangepast, daarbij gebruikmakend van veel meer beeldmateriaal. Het ontwerp is gebaseerd op uitgebreid gebruikersonderzoek: de gebruiker staat centraal. We horen daarom graag ook uw mening over coa.nl. Dat kan via redactie@coa.nl.

Terugkeer Poolse overlastgevers over land

Vanwege de coronacrisis zijn de afgelopen maanden vaker vertrekmogelijkheden benut over land, bijvoorbeeld naar Polen.

Als vreemdelingen Nederland moeten verlaten, gebeurt dat normaal gesproken per vliegtuig. Door de coronacrisis is vaker gekeken naar alternatieve mogelijkheden over land. Zo zijn medio mei zeven Poolse vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf over land teruggebracht naar Polen. Het betrof overlastgevende vreemdelingen en vreemdelingen met criminele antecedenten van wie het verblijfsrecht was beëindigd. De vreemdelingen bevonden zich in bewaring en waren bereid om mee te werken aan hun vertrek naar Polen. Hun eerder geboekte vluchten naar Polen waren meerdere malen geannuleerd. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot opheffing van de vreemdelingenbewaring. Daarom vroeg het detentiecentrum om alternatieve vertrekmogelijkheden.

Het vertrek is zorgvuldig voorbereid door DT&V in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (Detentiecentrum Rotterdam) en de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Voor de operatie zijn 16 medewerkers van DV&O en drie voertuigen ingezet, waaronder de sociaal-medische bus, die sanitaire voorzieningen aan boord heeft. DT&V besprak het verwijderen van Poolse onderdanen over de weg vooraf met de Polish Border Guard Headquarters in Warschau en de Duitse autoriteiten. Alle vreemdelingen zijn zonder problemen geaccepteerd.

Bijna 1500 onvindbare veroordeelden opgespoord

Twee jaar na de introductie van het programma ‘Onvindbare veroordeelden’ zijn al bijna 1.500 mensen opgepakt die nog een straf in Nederland moesten uitzitten.

In 2018 bleek uit onderzoek dat er 11.000 mensen zijn die in Nederland een straf opgelegd hebben gekregen, maar deze niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgezeten. Negentig procent bleek in het buitenland te zijn. Dat was de aanleiding om in dat jaar het programma ‘Onvindbare veroordeelden’ op te zetten.
Inmiddels is gebleken dat de aanpak werkt, want er zijn al 1.466 veroordeelden opgespoord en opgepakt. Het succes is voor Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker een reden om het programma met een halfjaar te verlengen, tot eind 2020. Extra aandacht krijgen het voorkomen van onttrekking van de straf, het effectiever opsporen van vreemdelingen en het verbreden van de scope naar andere straffen en maatregelen.

Zie voor meer informatie over het programma, de resultaten en de plannen de Kamerbrief en het eindrapport.

Flexibele woonoplossingen hebben de toekomst

Het COA doet onderzoek naar het gebruik van flexibele woningen in de asielketen. Het onderzoek is een vervolg op de prijsvraag ‘A Home Away From Home’ en onderdeel van het COA AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang.

Belangrijk uitgangspunt bij het onderzoek is dat woningen die het COA gebruikt geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en dat woningen flexibel, duurzaam en verplaatsbaar zijn. De opvangvormen moeten snel op- en afschaalbaar zijn in tijden van groei en krimp. In het onderzoek zijn eerst de bestaande flexibele woonoplossingen in kaart gebracht en een aantal kansrijke oplossingen geselecteerd die het COA mogelijk in een azc kan gebruiken. Voor twee azc’s, in Grave en Amsterdam, maken we nu variantenstudies om de beste woonoplossing te kiezen voor deze specifieke locaties. Lees meer