Noodopvang twee keer zo duur als normale opvang

Het COA heeft de financiële eindverantwoording 2022 vastgesteld. Hieruit blijkt dat noodopvang twee keer zo duur is als reguliere opvang van het COA. Door het tekort aan reguliere opvangplekken in het land was het COA in 2022 genoodzaakt om de veel duurdere noodopvangcapaciteit fors uit te breiden.

Het aantal bewoners in de asielopvang groeide van 36.000 bewoners begin 2022 tot 52.000 aan het eind van 2022. Dit kwam niet alleen door de nieuwe asielaanvragen, ook bleven mensen vaak om verschillende redenen te lang in de asielopvang. Zo wachten er momenteel meer dan 10.000 vergunninghouders langer dan 3 maanden in de asielopvang op een woning in een gemeente.

Door het chronische tekort aan reguliere opvangplekken was het COA genoodzaakt om de noodopvangcapaciteit in 2022 fors uit te breiden. Noodopvang is veel duurder dan de reguliere opvangvormen. Zo kostte de opvang van een geregistreerde bewoner op een reguliere opvangplek in 2022 gemiddeld 27.100 euro en de opvang van een bewoner op een (crisis)noodopvanglocatie gemiddeld 53.400 euro. Dit zijn de kosten voor huisvesting, gezondheidszorg, levensonderhoud en personele kosten. Door de snelle groei van het aantal bewoners en het gebruik van duurdere locaties stegen de kosten van asielopvang van circa 725 miljoen euro in 2021 naar meer dan 1,5 miljard euro in 2022.

Bekijk de factsheet en de financiële eindverantwoording.

noodopvang leeuwarden
Noodopvang Leeuwarden

DT&V ondertekent Direct Duidelijk Deal

Op 27 oktober ondertekenden Simone Steendijk en Luisa Cancedda namens de DT&V de Direct Duidelijk Deal van Gebruiker Centraal. Hiermee spreekt de DT&V uit duidelijke taal belangrijk te vinden en daar verder aan te werken.

Samen met de migratieketen wil DT&V werken aan eenduidige en heldere informatie over procedures, opvang, verblijf en vertrek. De bedoeling is de vreemdeling rechtstreeks aan te spreken met begrijpelijke informatie. Het startschot voor de ondertekening vond plaats in Hilversum tijdens de Landelijke Taalstrijd, waar meerdere organisaties tegelijkertijd de Deal Live ondertekenden. De Direct Duidelijk Deal maakt deel uit van de activiteiten van Gebruiker Centraal: een community van en voor mensen die werken aan de dienstverlening of communicatie van de overheid.

direct duidelijk
Eind oktober ondertekenden meerdere overheidsorganisaties tegelijk de Direct Duidelijk Deal. Luis Cancedda (tweede van links) ondertekende de Direct Duidelijk Deal namens DT&V.

Vanaf 10 januari op TV: documentaire Ter Apel

De vierdelige docuserie De Wereld in Ter Apel geeft een unieke kijk achter de schermen van het aanmeldcentrum en het COA-terrein in Ter Apel. 

Programmamakers Hans Hermans en Martin Maat kregen toestemming van de IND, het COA, de DT&V en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) om een jaar lang filmen. Zij legden het proces vast dat asielzoekers doorlopen vanaf het moment dat ze zich voor het eerst melden om asiel aan te vragen tot aan het moment dat ze asiel krijgen of juist te horen krijgen dat ze worden uitgezet. Ze filmden de drukte bij de registratiebalie op dagen dat wachtkamer A in het aanmeldcentrum vol zat met wachtende asielzoekers. 

filmen systeem
filmen collega

De makers filmden ook de dagstart van de hoormedewerkers van de IND. Daarnaast waren ze met camera aanwezig bij aanmeldgehoren waarin de herkomst en reisroute van de asielzoeker centraal staat en ook legden ze vast hoe het relaas van de asielzoeker werd getoetst.

De camera was ook aanwezig bij de nader gehoren waarin het waarom van het asielverzoek wordt getoetst. Tijdens alle gehoren kwam een grote diversiteit aan nationaliteiten voorbij. Zo filmden de makers gehoren met asielzoekers uit onder andere Syrië, Somalië, Iran, Jemen en Turkije. Ook konden ze zonder beperkingen aanwezig zijn bij vergaderingen van het managementteam waarin werd gezocht naar nieuwe oplossingen.

De Wereld in Ter Apel is een indringende journalistieke docuserie over een van de grootste thema’s van deze tijd. Elke aflevering duurt 52 minuten. De serie is een coproductie van ICU Documentaries en BNNVARA en is vanaf 10 januari vier weken lang na Nieuwsuur te zien op NPO2. 

buiten filmen

Versnelde uitstroom statushouders

Door het tekort aan opvangplekken in het land loopt het vast in Ter Apel en zitten alle COA-locaties overvol. Naast het creëren van nieuwe opvangplekken wordt de komende periode ingezet op het snel huisvesten van statushouders die nu te lang in de opvang verblijven. Gemeenten die achterlopen op de wettelijke taak om statushouders te huisvesten, worden komende periode benaderd met het verzoek om op heel korte termijn statushouders onder te brengen.

De eerste resultaten zijn hoopgevend: deze week gaan 129 statushouders in de asielopvang naar een (tijdelijke) locatie in de gemeente. 180 andere statushouders zitten momenteel in het proces om over te gaan naar een nieuwe (tijdelijke) locatie.

Op 10 november is door Rijksoverheid, provincies en gemeenten - na een dringende oproep van het COA - aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) besloten dat zij een extra stap gaan zetten om de huisvesting van statushouders te bevorderen. Van de 16.000 statushouders die momenteel bij COA in de asielopvang verblijven wachten ongeveer 10.000 statushouders langer dan 14 weken op een woning, integratie en participatie. Die wachttijd loopt soms op tot meer dan een jaar.

Belronde versneld huisvesten

Concreet worden gemeenten, die achterlopen op de taakstelling en nog weinig tot niets doen aan asielopvang, gebeld door bestuurders van het COA en ambtenaren en bewindspersonen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties, met het verzoek om snel statushouders op te nemen. Er is inmiddels gestart met het benaderen van 45 gemeenten die een hele grote achterstand hebben op hun taakstelling (minder dan 30% gerealiseerd) en ook niets doen aan asielopvang. De komende maanden zullen steeds andere gemeenten worden geselecteerd met achterstanden. Het doel is om elke week 500 statushouders extra te laten uitstromen, dat is een verdubbeling van de normale uitstroom.