Tekst Inge Pietjouw
Foto Diva Plavalaguna

Soms valt een situatie van een vreemdeling buiten alle vastgestelde beleidskaders, met verstrekkende nadelige gevolgen. Of men loopt in de uitvoering vast in een casus wegens meerdere bijzondere omstandigheden. In dat geval kan het Multidisciplinair Team (Schrijnende Zaken) (MDT (SZ)) adviseren. Het team bestaat uit ervaren medewerkers van de IND, de DT&V en het COA. Als er kinderen bij betrokken zijn dan sluit ook een adviseur van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aan. 

Welke zaken behandelt het MDT (SZ)?

Voor de meeste zaken bij de IND, de DT&V of het COA werkt onze wet- en regelgeving goed. Dan kan duidelijk vastgesteld worden of iemand in Nederland mag blijven of het land moet verlaten. Maar soms is er geen sluitende oplossing. Het MDT (SZ) behandelt zaken waarin bijzondere individuele omstandigheden spelen en/of het beleid en de regelgeving geen oplossing bieden. Mogelijk is er sprake van schrijnende omstandigheden. Ook zaken die vastlopen in de uitvoering, kunnen aan het MDT (SZ) worden voorgelegd. 

Het verlenen van een verblijfsvergunning vanwege schrijnende omstandigheden is alleen mogelijk in de eerste aanvraagprocedure. Echter, ook zaken die zich niet meer in de eerste aanvraagprocedure bevinden kunnen voorgelegd worden aan het MDT (SZ). De vraagstelling kan, behalve op toelating, ook gericht zijn op terugkeer, opvang of op bijzondere omstandigheden in de casus. 

Hoe komt een zaak bij het MDT (SZ)?

Als een medewerker of het Lokaal Keten Overleg een zaak wil voorleggen aan het MDT (SZ) kan de medewerker contact opnemen met de coördinatoren van de eigen organisatie. Zij bekijken of de zaak in aanmerking komt om tijdens een MDT (SZ)-overleg te behandelen. 

team

Hoe adviseert het MDT (SZ)?

Het MDT (SZ) bekijkt de ingebrachte zaken met een frisse en onbevangen blik. Het 'reviewt' deze en brengt een advies uit over het vervolg van deze zaken. De ketenbrede analyse van de situatie waarin de vreemdeling verkeert (met aandacht voor de ‘menselijke maat’) staat centraal. Dit gebeurt zo veel mogelijk vanuit een neutrale houding en langs de lat van wetgeving en jurisprudentie, met oog voor maatschappelijke en humanitaire omstandigheden. 

Alle medewerkers zijn deskundig op hun eigen vakgebied, zij zijn niet eerder betrokken geweest bij de betreffende zaak en nemen deel aan het MDT (SZ) naast hun reguliere werk. Denk aan juristen, (senior)regievoerders, casemanagers, en (senior)beslissers. 

In ketenverband samenwerken naar oplossingen

De zaken die het MDT (SZ) bespreekt zijn vaak complex. Om dan objectief en oplossingsgericht te kijken naar zo’n zaak is een creatief proces. Als het MDT (SZ) bij elkaar is geweest, volgt het advies aan de indiener meestal een week later. Soms is het advies bijvoorbeeld dat de IND de betrokkenen nog eens gaat horen. Of het MDT (SZ) adviseert DT&V bijvoorbeeld om verder in gesprek te gaan met betrokkene of een onderzoek in te stellen. Zo werken alle betrokkenen in het MDT (SZ) in ketenverband samen naar een passend handelingsperspectief; een specifieke oplossing voor toelating of terugkeer.