Foto COA-jaarverslag 2015

COA-jaarverslag 2015: ‘Grenzen’

Op 12 april verscheen het digitale COA-jaarverslag ‘Grenzen’. In het verslag, waarvan een print op 11 april door bestuursvoorzitter Gerard Bakker van het COA aan staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is overhandigd, zijn diverse markeermomenten opgenomen. “Zo’n moment is bijvoorbeeld de ongekend hoge instroom in vooral september en oktober”, aldus Bakker. “Of als dieptepunt het verdronken Syrische jongetje Aylan op een Turks strand. En nog zo’n moment is het Bestuursakkoord van 27 november. Het is allemaal terug te lezen in ons jaarverslag.” Vooral in het najaar liep het COA tegen de grens aan van het kunnen opvangen van alle vluchtelingen. “Mede dankzij de goede samenwerking met gemeenten is het gelukt om iedereen een plek te bieden”, zegt Bakker. “Dit komt ook aan bod in dit verslag en dat is terecht, want het bleek een essentiële samenwerking. En natuurlijk is er veel aandacht voor het keiharde werk van alle COA-medewerkers!” Lees hier het COA-jaarverslag ‘Grenzen’.

Daling asielinstroom zet door in maart

De totale asielinstroom in maart 2016 (1.798) is gedaald ten opzichte van februari 2016 (2.591). Ten opzichte van maart vorig jaar (1.547) is de totale instroom 16% hoger.

Samenstelling eerste asielaanvragen verandert
In maart 2016 registreerde de IND 1.233 eerste asielaanvragen. Dit aantal was bijna een derde lager dan in februari 2016 (1.771), maar anderhalf keer het aantal aanvragen van maart 2015 (805). Sinds begin 2016 is de samenstelling van de asielinstroom veranderd. Het aandeel Syriërs daalt, terwijl het aandeel uit de veilige Westelijke Balkanlanden stijgt.

Herhaalde asielaanvragen nagenoeg ongewijzigd
Het aantal herhaalde asielaanvragen bedraagt 123 en is hiermee licht gedaald ten opzichte van februari 2016, toen zijn er 135 aanvragen geregistreerd. De belangrijkste nationaliteiten bij herhaalde asielaanvragen zijn de Afghaanse, Iraakse en Somalische.

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning. In maart 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 442. Bijna de helft van hen (212) heeft de Syrische nationaliteit. In februari bedroeg het aantal nareizigers 685.

Instroom asielaanvragen in de EU, Noorwegen en Zwitserland
In januari 2016 bleek Duitsland voor asielzoekers nog steeds het belangrijkste bestemmingsland binnen Europa te zijn. Dit land ontving in de eerste maand van 2016 ruim 50.000 asielaanvragen. De belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in de EU in de afgelopen 12 maanden zijn Syrië, Afghanistan en Irak.

DT&V en COA lopen mee met Nacht van de Vluchteling

Op 18 juni lopen de DT&V en het COA mee met de Nacht van de Vluchteling. Deze sponsorloop van veertig kilometer, die sinds 2010 wordt georganiseerd door Stichting Vluchteling om aandacht te vragen voor vluchtelingen, loopt van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem. Wereldwijd zijn zestig miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld in eigen land. Zij hebben huis en haard verlaten, op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Kijk op de website voor meer informatie.

Bekendmaking genomineerden prijsvraag ‘a Home away from Home’

De eerste ronde van de Open Oproep 'a Home away from Home’ -een initiatief van COA in samenwerking met de Rijksbouwmeester- is afgesloten. Uit een totaal van 366 inzendingen selecteerde de jury twaalf visies op huisvestingsoplossingen voor asielzoekers die ook geschikt zijn voor onder meer statushouders, starters en studenten. De selectie bevat een breed scala aan oplossingsrichtingen zoals opvouwbare units, bouwpakketten, compacte inbouwoplossingen, innovatief materiaalgebruik en productietechnieken, maar ook sociale strategieën. Met in hun bagage de aanbevelingen van de jury beginnen de ontwerpteams aan de klus om hun initiële ideeën door te ontwikkelen naar produceerbare, realiseerbare ontwerpen. Deelnemers aan de tweede ronde krijgen tot 8 juni de tijd hun plannen uit te werken. Op 29 juni worden de (maximaal) zes winnaars bekendgemaakt. Alle inzendingen zijn op de website te bekijken.

Aanvullende terugkeerondersteuning Oekraïense asielzoekers stopgezet

Op 21 maart heeft staatssecretaris Dijkhoff de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar mogelijk oneigenlijk gebruik van terugkeergelden door Oekraïense asielzoekers. Dit onderzoek, dat door de IND in samenwerking met DT&V en IOM is uitgevoerd, is gestart op basis van signalen uit alle drie de organisaties. De staatssecretaris heeft de aanbeveling overgenomen om de aanvullende terugkeerondersteuning voor Oekraïners af te schaffen en ingestemd met de maatregel van de IND om Oekraïense asielzoekers met voorrang in te plannen voor instroom in de asielprocedure.

Start-up AppMixture als eerste door naar de zelfstandigenregeling

AppMixture is het eerste bedrijf dat succesvol doorstroomt vanuit de start-up-regeling naar de zelfstandigenregeling. De start-up-regeling is bedoeld voor ambitieuze starters uit het buitenland om een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland aan te vragen. AppMixture ontwikkelde een systeem waarmee lange wachtrijen in de kantine en fastfoodrestaurants voorkomen kunnen worden door een koppeling tussen een chip op de menukaart en de smartphone. Behalve dat de startende ondernemer een volwaardig bedrijfsplan en voldoende middelen moet hebben om te overleven, is ook een voorwaarde dat er een samenwerking is met een betrouwbare begeleider. Een start-up heeft een jaar de tijd om uit te groeien tot zelfstandig bedrijf.

De Asielzoekmachine: crossmediaal project dat het Nederlands asielbeleid onderzoekt

Hoe werkt het asielbeleid? En hoe zouden we eigenlijk willen dat het werkt? Die vraag staat centraal in het project De Asielzoekmachine. Met dit project willen journalisten Els van Driel en Eefje Blankevoort de Nederlandse samenleving laten nadenken over het huidige asielbeleid en mogelijke oplossingen voor knelpunten laten aandragen. Het project bestaat uit een webdocumentaire, een tv- en radiodocumentaire, tentoonstellingen en bijeenkomsten in het hele land. Kern van het project, waar onder meer IND, COA en DT&V aan hebben bijgedragen, is een interactieve website waar bezoekers de asielprocedure stap voor stap kunnen doorlopen. Op de website komen asielzoekers, belangenbehartigers en beleidsuitvoerders aan het woord. Kijk op de website voor meer informatie.

Kalverboer nieuwe Kinderombudsman

Op 20 april is Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. Zij volgt Marc Dullaert op, wiens termijn 1 april afliep. Kalverboer studeerde rechten en orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 promoveerde zij op een onderzoek naar de wijze van rapporteren over opvoedings- en verzorgingsproblematiek bij de Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord. Eerder werkte zij als gedragswetenschapper en hoofd Zorg in justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. De nieuwe Kinderombudsman heeft ook asiel en vreemdelingenrecht voor kinderen als expertise. In haar werk als Kinderombudsman noemt Kalverboer een aantal belangrijke kwetsbare groepen die hoog op haar lijstje staan. ‘Mishandelde kinderen, kinderen die geen passend onderwijs krijgen, jonge mantelzorgers, gevluchte kinderen. Kwetsbare kinderen vind je in alle groepen.’

Uitspraak Raad van State over asielzoekers in bewaring

Asielzoekers kunnen in bewaring gesteld worden als zij een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Dat heeft de Raad van State op 8 april 2016 geoordeeld. In deze uitspraak oordeelt de Raad van State verder dat er na afwijzing van een asielaanvraag geen nieuw terugkeerbesluit genomen hoeft te worden als er al een eerder terugkeerbesluit was. Het eerdere terugkeerbesluit wordt met de indiening van een asielaanvraag alleen geschorst, als de asielaanvraag vervolgens wordt afgewezen herleeft het eerdere terugkeerbesluit. Lees de uitspraak van de Raad van State of het persbericht over de uitspraak.

Snellere doorstroom voor nareizigers naar gemeenten

Door een verbeterde administratieve procedure verblijven gezinsleden van vergunninghouders die naar Nederland komen (nareizigers) aanzienlijk korter in de aanmeldlocatie in Veenhuizen en stromen sneller door naar gemeenten . Dat is goed nieuws voor het COA dat nog altijd op zoek is naar nieuwe opvanglocaties. Immers, hoe sneller vergunninghouders en nareizigers doorstromen naar eigen woonruimte, hoe meer opvangplaatsen vrijkomen voornieuwe asielzoekers. Deze snellere doorstroom  is het resultaat van een pilot door een unieke ketensamenwerking tussen de IND, gemeente Noordenveld (Veenhuizen), het COA en Platform Opnieuw Thuis. Voorheen duurde dit administratieve proces gemiddeld een maand, nu maximaal drie dagen. Overigens heeft deze nieuwe werkwijze  geen invloed op de wachttijd van de vergunninghouder om zijn of haar familie over te laten komen naar Nederland. De pilot is uitsluitend gericht op een efficiënte procedure na aankomst van de nareizigers in Nederland.