Tekst Wilfried Suvaal

Charles van Lamoen werkt bij de IND en is gespecialiseerd in het horen van kinderen. ‘Kinderen vinden het vaak moeilijk om te vertellen waarom ze gevlucht zijn. Hun belevingswereld is heel klein, waardoor ze het grotere geheel niet overzien.’

Interview met Charles van Lamoen. Medewerker IND, directie Asiel en Bescherming