Tekst Florine Boeding
Foto Hollandse Hoogte/Maikel Samuels

DT&V ondersteunt Griekenland met mensen en middelen

Zo snel mogelijk en veilig terug naar opvanglocaties in Turkije: dat is de praktijk voor asielzoekers die na 20 maart 2016 aankomen op de Griekse eilanden. Om dit te kunnen realiseren zijn zowel middelen als mensen nodig. Alle Europese lidstaten werden opgeroepen om zogenaamde ‘Readmission Officers’ te sturen: experts die kunnen ondersteunen bij deze terugkeer. Onder meer de Dienst Terugkeer en Vertrek gaf gehoor aan deze oproep.

Door de specialistische kennis over terugkeer en de omgang met vreemdelingen kon de DT&V een aantal experts leveren. Projectleider Marco van Genderen: ‘Dit hebben we gelukkig snel kunnen realiseren. Binnen een maand hebben we collega’s afgevaardigd die daar konden gaan helpen.’ De DT&V’ers werken nauw samen met andere Nederlandse partners ter plaatse, zoals de Koninklijke Marechaussee (KMar), AVIM en DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning).

Indrukwekkend

De werkzaamheden van de DT&V’ers zijn erg divers: van planvorming tot het afhandelen van aanvragen, van ondersteuning bij de reis tot het samenwerken met de plaatselijke politie. Geen dag verloopt hetzelfde. Thekla, regievoerder bij de DT&V, heeft net haar eerste week achter de rug: ‘Het is overweldigend om alles zo bij elkaar te zien, soms ook best chaotisch. Hoe we precies helpen, loopt erg uiteen. Op het moment zijn we met name aan het kennismaken en ontdekken, zodat we goed weten waar welke inzet van ons wordt verlangd. Alle collega’s zijn erg behulpzaam, al gaan bepaalde zaken er natuurlijk anders aan toe dan bij ons. De Grieken werken hard en al een tijd onder grote druk, dat is indrukwekkend om te zien. Voor ons is het ook heel duidelijk: de ondersteuning die we leveren is ter aanvulling en ten dienste van de Hellenic Police, de Griekse politie.’

Vluchtelingen in Chios, Griekenland
Slapende vluchtelingen in de haven van Chios. Fotografie: AP Photo/Petros Giannakouris

Handen uit de mouwen

Inmiddels zijn de eerste regievoerders van de DT&V aangekomen op Lesbos en Chios om ondersteuning te verlenen. Vanuit de DT&V was veel animo om te ondersteunen, vertelt Marco van Genderen: ‘Naast dat je al snel het verschil kunt maken, valt er ook veel te leren. De dagen zijn lang, het vraagt veel van onze mensen.’ Dat vindt ook regievoerder Thekla: ‘Je werkt er samen hard voor. De collega’s van de KMar hebben ons de eerste tijd erg geholpen met wegwijs maken. Veel dingen werken nou eenmaal anders hier. Zo hebben ze in Griekenland een andere manier om af te stemmen dan hoe wij dat doen. Die verschillen tussen landen zijn heel boeiend om te zien. Toch werk je samen aan hetzelfde doel: de rust laten wederkeren en zorgen dat asielzoekers snel duidelijkheid krijgen over hun toekomst.’

De oproep om te komen helpen, komt vanuit twee gremia: allereerst vanuit Frontex; het Europees agentschap  dat zich bezighoudt met grensbewaking en terugkeer,  daarnaast vanuit EASO; het European Asylum Support Office, dat zich bezighoudt met opvang en de asielprocedure. Beide partijen hebben een belangrijke rol in de operationele ondersteuning aan Griekenland en Turkije.

Border Security Team op Chios
Fotografie: Media Centrum Defensie/Eva Klijn

In Turkije wordt ondertussen hard gewerkt aan het voorbereiden van geregistreerde Syrische asielzoekers die op het punt staan om naar Nederland te reizen. Hoe dat verloopt, leest u in dit artikel.