‘Luisterend oor’ voor COA-medewerker

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag kreeg COA-medewerker Ron van Duffelen donderdag 22 september van de Nationale ombudsman het zogenaamde ‘Luisterend oor’ uitgereikt voor zijn verdiensten. Van Duffelen (strategisch adviseur juridische zaken bij het COA) kreeg de prijs uit handen van substituut Nationale ombudsman Joyce Sylvester: ‘Zijn onvermoeibare inspanningen om zowel de Nationale ombudsman als de Kinderombudsman in contact te brengen met vluchtelingen in de opvangcentra, zodat zij een stem krijgen’ was de motivatie voor de onderscheiding. “Ik ben vereerd” zegt Van Duffelen. “Leuk om zo’n onderscheiding te krijgen. Maar eerst en vooral zie ik dit als een teken van waardering voor het COA zelf. We hebben een uitdagend jaar achter de rug en kennelijk zijn we er in de ogen van de ombudsman in geslaagd om met de burgers in contact te blijven. Wat mij betreft heb niet ik deze onderscheiding gekregen, maar het COA.”

Directeur DT&V neemt afscheid

Rhodia Maas, directeur bij de DT&V, wordt per 1 november 2016 directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maas is sinds 2006 algemeen directeur Dienst Terugkeer & Vertrek bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voordat de DT&V bestond, was ze kwartiermaker Terugkeerorganisatie. Eerder was zij onder meer directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid en hoofd Afdeling Uitvoeringsbeleid bij de IND. Rhodia Maas studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden, afstudeerrichting Bedrijfsrecht. Een opvolger is nog niet bekend.

REAN-ondersteuning aan Westelijke Balkanlanden stopgezet

De asielinstroom van vreemdelingen uit de zes Westelijke Balkan-landen (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) is al geruime tijd zeer hoog. Een groot deel van deze vreemdelingen maakt, al dan niet na afwijzing of intrekking van de asielaanvraag, gebruik van de mogelijkheid om door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) financieel te worden ondersteund bij terugkeer. Dit vergt veel capaciteit van de IOM en leidt tot hoge kosten terwijl deze groep vreemdelingen veelal ten onrechte asiel aanvraagt. De staatssecretaris heeft daarom besloten om deze zogenoemde REAN-ondersteuning aan alle vreemdelingen uit de genoemde Westelijke Balkanlanden per 28 september 2016 stop te zetten.

Geringe stijging totale asielinstroom in augustus

De totale asielinstroom was in de afgelopen maand augustus 2.546, 13% hoger dan de maand ervoor (juli 2016: 2.260). In vergelijking met het aantal dat in augustus 2015 Nederland binnenkwam (7.080) ligt het niveau van de instroom nu op iets meer dan een derde daarvan. In augustus 2016 ontving de IND 1.673 eerste aanvragen asiel, 162 herhaalde aanvragen en 711 asielaanvragen van nareizende gezinsleden. Opvallend is de gedeelde tweede plaats van Marokkanen onder de eerste aanvragen.

Eerste aanvragen: Eritreërs opnieuw grootste groep
De top 5 van nationaliteiten wordt gevormd door Eritreërs (11%), Albanezen, Serven en Marokkanen (alle drie 8%) en Syriërs (7%). In juli stonden Eritrea, Albanië en Servië ook hoog in de top tien.

Herhaalde asielaanvragen licht gedaald
Het aantal herhaalde asielaanvragen is in augustus in vergelijking met de maand ervoor licht gedaald: van 171 in juli naar 162 in augustus. Afghanen staan nog steeds op de eerste plaats (22%), gevolgd door Iraniërs (12%) en Irakezen (8%).

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. In augustus 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 711, een lichte stijging ten opzichte van juli (664). Ongeveer tweederde hiervan (67%) heeft de Syrische nationaliteit.

'Aan de slag': vrijwilligerswerk door bewoners van azc’s

De komende jaren krijgen meer vluchtelingen de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen. Expertisecentrum Pharos heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid één miljoen euro gekregen om lokale vrijwilligerscentrales en welzijnsorganisaties hierbij te ondersteunen. Met deze middelen zal Pharos het programma  ‘Aan de slag’ verder uitbreiden. Het afgelopen jaar voerde het hiervoor bij wijze van proef al projecten uit in Utrecht en Nijmegen: asielzoekers en statushouders die in de opvang verbleven, pakten samen met Nederlanders klussen op zoals het onderhoud van de groenvoorziening in speeltuinen en het samen koken en eten met ouderen. COA-bestuurder Janet Helder onderstreept dat het belangrijk is voor asielzoekers om actief te blijven en hun tijd zinvol te besteden. "Vrijwilligerswerk biedt onze bewoners een mooie gelegenheid om buiten de locatie actief te zijn en daarbij ook in contact te komen met Nederlanders. We zijn dan ook blij met dit initiatief dat een mooie extra impuls geeft aan de bestaande mogelijkheden hiervoor.”

Promotiefilmpje buitenlandse studenten om gebruik te maken van ‘zoekjaar’

Het Zoekjaar afgestudeerden en de Regeling hoogopgeleiden zijn sinds 1 maart 2016 samengevoegd tot één verbeterde regeling ‘Zoekjaar hoogopgeleiden’. Doel van het zoekjaar is om buitenlands talent de mogelijkheid te bieden in Nederland een passende baan te vinden. Behalve voor internationaal talent zelf, is het zoekjaar ook interessant voor werkgevers. Zij kunnen zich gedurende dit jaar oriënteren op het aannemen van internationaal talent. IND en EP-Nuffic hebben een filmpje gelanceerd over de mogelijkheden die dit nieuwe 'zoekjaar hoogopgeleiden' biedt voor internationale studenten, onderzoekers en bedrijven. Hoger onderwijsinstellingen kunnen het filmpje inzetten bij (voorlichtings-)evenementen. Het filmpje staat ook op de site van de IND.

Online diensten voor zakelijke klanten

Sinds 1 september kunnen erkende referenten die een kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker, au pair en of (culturele) uitwisselaar naar Nederland willen halen, hiervoor bij de IND hun aanvraag online indienen. Makkelijk en snel dus.

Buiten een eerste aanvraag om toelating, kunnen zij ook de volgende aanvragen indienen:

  • Aanvragen voor de gezinsleden die meereizen met de kennismigrant of met de wetenschappelijk onderzoeker
  • Aanvragen om verlenging van een  verblijfsvergunning
  • Afmelden van kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers, au pairs en vreemdelingen die een vergunning hebben voor het doel (culturele) uitwisseling

Momenteel wordt gewerkt aan de online dienstverlening voor studenten en onderwijsinstellingen Een volgende stap is het aanbieden van de mogelijkheid om ook aanvragen voor studie, verlenging en familie en gezin digitaal in te dienen.

IND en COA intensiveren samenwerking rond hervestiging en relocatie

Sinds maandag 5 september zitten medewerkers van IND en COA een deel van de week fysiek bij elkaar. Op die manier kunnen zij hun werkzaamheden op het gebied van hervestiging/relocatie efficiënter uitvoeren. Het is een stap in de ontwikkeling van een gezamenlijke backoffice voor hervestiging en relocatie.

Wat is hervestiging?
Nederland nodigt jaarlijks 500 vluchtelingen uit om een nieuwe toekomst op te bouwen in ons land. Het zijn vooral vluchtelingen uit vluchtelingenkampen van de Verenigde Naties, die door de UNHCR voor hervestiging in een ander land worden voorgedragen. Een aantal keren  per jaar vertrekt een Nederlandse delegatie naar een van deze vluchtelingenkampen; we noemen dat een hervestigingsmissie. Aan zo’n missie nemen medewerkers van de IND, COA en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

En relocatie?
Bij relocatie gaat het om het herplaatsen van asielzoekers uit Syrië, Eritrea en Irak die nu in Italië en Griekenland verblijven.  In september 2015 heeft de raad van de Europese Unie besloten om in totaal 160.000 asielzoekers vanuit deze landen te herplaatsen naar andere lidstaten van de Europese Unie. Met Nederland is de afspraak gemaakt dat ons land in een periode van 24 maanden 9000 asielzoekers uit Italië en Griekenland overneemt.

Eigen verantwoordelijkheid
Binnen het uitvoeren van deze werkzaamheden houden IND en COA wel elk hun eigen taken. Dat betekent dat de IND verantwoordelijk blijft voor de toelating van vluchtelingen tot Nederland, terwijl het COA onder meer verantwoordelijk blijft voor de indicatie over de integratiemogelijkheden van de vluchteling. Ook begeleidt het COA hem met de voorbereiding op zijn vertrek naar en verblijf in Nederland.