Op 24 september organiseerden het COA en Vluchtelingenwerk Nederland in samenwerking met de IND en de DT&V voor de tweede keer een landelijke Open azc-dag. Een groot aantal asielzoekerscentra openden die dag hun deuren voor bezoekers en in totaal bezochten zo’n 36.000 mensen een azc. VreemdelingenVisie nam een kijkje op azc Zeist.

(Mensen zijn vrolijk aan het dansen. Op een oranje T-shirt staat in zwarte letters: COA. Gerardo Boon:)

OOSTERSE MUZIEK

GERARDO BOON: We zijn vandaag op de Open azc dag georganiseerd door het COA en VluchtelingenWerk Nederland in samenwerking met DT&V en de IND.
En het is een dag waarin wij de maatschappij, de samenleving de kans geven om kennis te maken met een asielzoekerscentrum en het COA en VluchtelingenWerk, de DT&V en de IND.
Het is wel nodig, vinden wij.
We willen juist zo open mogelijk laten zien hoe het eraan toegaat op een asielzoekerscentrum juist omdat er het afgelopen jaar natuurlijk heel veel aandacht is geweest voor de asielzoekersproblematiek, en iedereen in Nederland er eigenlijk wel een mening over heeft, en nu kunnen ze hier komen kijken.
Ze kunnen een rondleiding krijgen op het asielzoekerscentrum.
Ze kunnen kennismaken met asielzoekers.

(Mensen kijken rond. Een)

VROUW: Ik was heel nieuwsgierig naar wat het COA hier zoal doet.
Ik heb zelf in de wijkverpleging gezeten en kwam vaak in het asielzoekerscentrum in Amersfoort.
Dus ik heb wel wat met asielzoekers te doen gehad. Maar goed...
Een familielid van mij werkt hier dus zij heeft er veel over verteld, over dit bedrijf.
En nu het toch een open dag was, dacht ik: dan is dit de gelegenheid om hier ook eens even te kijken.

(Een)

JONGE VROUW: Vandaag is erg leuk en interessant voor mij.
Het was voor mij de eerste keer dat ik het heb gezien.
Maar dat is echt mooi, dat Nederlandse mensen hier komen en contact hebben met ons.

(Een jongen klapt in z'n handen. Een andere danst in het rond.)

DE OOSTERSE MUZIEK SPEELT VERDER

BOON: Met zo'n dag willen we bereiken dat er meer mensen in Nederland weten hoe het eraan toegaat op een asielzoekerscentrum en hoe de asielzoekers zelf leven.
VROUWENSTEM: Mensen voelen zich hier op hun gemak, krijg ik het idee.
Als ik zie wat de vrijwilligers hier ook doen, diepe bewondering voor.
BOON: Ik zie dat er vrij veel contact is tussen de bezoekers en de bewoners.
In eerste instantie, aan het begin van de dag was dat wat schoorvoetend en zo maar op een gegeven moment werd er veel gedanst en toen het eten eenmaal op tafel kwam toen zag je dat de interactie tussen de bezoekers en de bewoners echt op gang kwam en dat het ook heel erg gezellig werd hier.
VROUWENSTEM: Het belang van deze dagen is om het wat dichter bij de mensen te brengen die weinig ervaring hebben met wat het COA doet, waar ze voor staan welke mensen hier zitten, wat de vrijwilligers hier doen omdat eens een keer te zien.
JONGE VROUW: Sommige Nederlandse mensen denken: asielzoekers zijn gevaarlijk.
Maar dat klopt niet, want we zijn niet gevaarlijk en we kunnen vrienden zijn.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: www.vreemdelingenvisie.nl. Dit is een productie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Copyright 2016.)

((Onder in beeld staat het logo van het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het Nederlands wapenschild met daarnaast: Dienst Terugkeer en Vertrek. Ministerie van Veiligheid en Justitie. En nog een Nederlands wapenschild met daarnaast: Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ministerie van Veiligheid en Justitie.)