Landelijke Open azc dag op 23 september

Op zaterdag 23 september van 12.00 tot 16.00 uur is de landelijke Open azc dag. Veel asielzoekerscentra openen die dag hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA, het Ministerie van Veiligheid & Justitie en VluchtelingenWerk Nederland. De open dag wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Vorig jaar trok de Open azc dag ruim 40.000 bezoekers.

Kennismaken
Overal worden omwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners en het leven op een azc. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie: de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terug naar het land van herkomst.

Draagvlak en begrip
Met het openstellen van de azc’s willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er wederzijds begrip voor elkaars situatie.

Website
Op de website www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de landelijke Open azc dag. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van het nieuws en de activiteiten op de open dag kunnen zich hiervoor via de website aanmelden.

IND aangesloten op MijnOverheid

Vanaf 10 juli verstuurt de IND zijn post ook digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het is een nieuwe stap in het proces van e-Dienstverlenen, die de IND-klant nieuwe mogelijkheden biedt in zijn informatiebehoefte.

Veel overheidsorganisaties communiceren al via de Berichtenbox. Het grote voordeel is dat de klant meteen een e-mail krijgt als er post voor hem is, bijvoorbeeld een beslissing op zijn aanvraag. Daarnaast is de digitale brievenbus altijd beschikbaar en staat alle post van de overheid op deze manier overzichtelijk bij elkaar.

Bestaande gebruikers van de Berichtenbox kunnen de IND aanvinken om hun post digitaal te ontvangen. Nieuwe gebruikers kunnen op www.ind.nl/berichtenbox zien hoe zij zich kunnen aanmelden.

Berichtenbox

Asielinstroom mei: eerste en herhaalde asielaanvragen namen toe, aantal nareizigers nam af

De totale asielinstroom bedroeg in mei 2.806, bijna 2% minder dan de maand ervoor (april: 2.857). 1.162 hiervan waren eerste asielaanvragen, 172 herhaalde asielaanvragen en 1.472 ingereisde nareizigers. Het aantal eerste en herhaalde asielaanvragen nam toe met respectievelijk 14% en 11% ten opzichte van april, het aantal ingereisde nareizigers nam bijna 13% af.

Syriërs nog steeds grootste groep eerste aanvragen
De 1.162 eerste asielaanvragen in mei zijn verspreid over een groot aantal nationaliteiten. Evenals in april was het aandeel Syriërs het grootst (16%). Op de tweede en derde plaats volgden respectievelijk Eritreeërs (7%) en Marokkanen (7%).

Afghanen grootste groep herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen nam in mei met bijna 11% toe ten opzichte van april (mei: 172 - april: 155). Qua nationaliteiten vormden Afghanen de grootste groep (21%), gevolgd door Irakezen (13%) en Iraniërs (8%).

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen was in mei (1.472) 13% minder dan in de maand daarvoor (mei: 1.472 - april: 1.684). Het leeuwendeel van het aantal ingereisde gezinsleden in mei (60%) heeft de Syrische nationaliteit.

Rapport ACVZ: ‘de kracht van samenwerking’

De Adviescommissie Vreemdelingenzaken heeft dinsdag 23 mei in Nieuwspoort samen met onder andere Gerard Bakker (COA), Dorine Manson (VWN) en Jos Wienen (VNG) een rapport aan de pers gepresenteerd.

In het rapport wordt teruggekeken op de hoge asielinstroom. “Het is mooi om ook in dit rapport de complimenten te lezen die het COA krijgt”, aldus Gerard Bakker. “En we mogen ook trots zijn, want niemand sliep tijdens deze periode op straat. Mogelijk was dit wel de meest hectische periode die we als COA in onze bestaansgeschiedenis hebben meegemaakt. Het is nu aan ons om te leren van deze vluchtelingencrisis.”

Samenwerking
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de noodzaak tot samenwerking, in alle vormen die in de afgelopen tijd zijn ontstaan, moet worden bestendigd. “Dat is ook wat het rapport laat zien”, zegt Bakker. “We hebben elkaar hard nodig, zowel bij groei als bij krimp.”

Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken officieel van start

Op 12 juni hebben Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak en Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie formeel het startsein gegeven voor het verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

Nanette van Schelven, plv. hoofddirecteur van de IND: “Deze koppeling is van groot belang. Het geeft een enorme versnelling in het delen van informatie en data. Zo kan iedereen ‘real time’ zien dat een rechtsmiddel is ingediend of een uitspraak is gedaan. Het was een voorrecht om als eerste ketenpartner van de Rechtspraak te kunnen aansluiten. Dankzij een nauwe samenwerking tussen Rechtspraak en IND heeft deze koppeling tot stand kunnen komen en inmiddels hebben we duizenden digitale zaken succesvol behandeld.’

Meeste Syrische asielzoekers hebben eigen woonruimte

Het merendeel van de tussen 2014 en medio 2016 in ons land aangekomen Syrische en Eritrese asielzoekers heeft een verblijfsvergunning gekregen. De meeste Syriërs hebben ook een eigen woonruimte, Eritrese asielzoekers vinden wat moeilijker een eigen woonplek. Beide groepen zijn na anderhalf jaar veelal nog afhankelijk van een uitkering.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, dat in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onderzocht hoe het asielmigranten vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Voor het eerst is het mogelijk om het individuele traject dat asielzoekers in Nederland doorlopen te volgen vanaf opvang tot en met de stappen na het krijgen van een verblijfsvergunning. In het rapport ‘Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten’ is dit gedaan voor alle 92 duizend asielzoekers die van januari 2014 tot en met juli 2016 naar een opvanglocatie van het COA kwamen.

Bron: CBS. Lees het volledige bericht en het rapport op www.cbs.nl.

Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!

Niet iedere Nederlander weet dat je je Nederlandse nationaliteit kwijt kunt raken. Daarom gaat vandaag een informatiecampagne over het verlies van de Nederlandse nationaliteit van start. Nederlanders die ervoor kiezen een andere nationaliteit aan te nemen kunnen hun Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken. Ook Nederlanders met meerdere nationaliteiten die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie wonen, en in die tijd geen Nederlands paspoort aanvragen, kunnen hun Nederlandse nationaliteit  automatisch verliezen. Dit betekent dat zij geen Nederlander meer zijn.

Staatssecretaris Dijkhoff: “Het aannemen van een andere nationaliteit is niet zomaar iets. Ik vind het belangrijk dat Nederlanders daarvan de gevolgen overzien. Daarom starten we vandaag met deze campagne.” De informatiecampagne bestaat uit een Facebookcampagne gericht op Nederlanders in het buitenland en een campagne gericht op een breder publiek. Ook boer Olke levert een bijdrage aan de campagne. Hij nam weloverwogen de beslissing om een andere nationaliteit aan te nemen en verloor daarmee zijn Nederlanderschap. Hij vertelt in dit filmpje waar je informatie kunt vinden over de gevolgen van zo’n beslissing. Overigens verliest iemand niet altijd automatisch de Nederlandse nationaliteit bij het aannemen van een andere nationaliteit. Er zijn uitzonderingen. Zo raken Nederlanders hun nationaliteit niet kwijt wanneer zij vrijwillig de nationaliteit van hun huwelijkspartner aannemen. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.