Tekst Sandra van Egmond
Foto Inge van Mill

Activiteiten organiseren en elkaar leren kennen. Dat is het doel van de natuurontmoetingstuin naast azc Sneek. Nynke Boersma, programmabegeleider bij het COA: “We willen de hele buurt bij de tuin betrekken: kinderen, volwassenen en de hangjongeren in de wijk.”

“Kijk, dat is het insectenhotel,” zegt Boersma, wijzend naar een grote stapel takken in de tuin. Het gras moet nog groeien, maar er is ook al veel klaar. De paden, heuvels en muurtjes gemaakt van oude stenen. De drie gloednieuwe picknicktafels midden in de tuin staan er net. “Ik hoop dat we van de zomer vaak een avondje organiseren met eten en muziek. De vruchten die straks in de fruitbomen hangen, mogen de buurtbewoners plukken en meenemen. In de sloot is een eilandje gemaakt met ‘stapstenen’ voor de kinderen. Voor de dieren zijn er eendenkooien in de sloot en vogelhuisjes hoog in de bomen. Die vogelhuisjes hebben kinderen van de school hiernaast gemaakt.”

Zitten onder de boom in de buurttuin

Kennismaken tijdens activiteiten

“De schoolkinderen hebben de vogelhuisjes vlak voor Kerst in de tuin opgehangen,” vertelt Boersma. “Samen met de kinderen van het azc. Daar hebben we een leuk Midwinterfeestje van gemaakt met een muziekkorps uit de buurt en chocolademelk met kerstbrood in de recreatieruimte van het azc. Zo konden kinderen en ouders van het azc kennismaken met mensen uit de buurt en andersom. Met Pasen hebben de kinderen paaseieren gezocht in de tuin; bewoners van het azc hebben die samen met wijkbewoners verstopt. Wijkplatform Noorderhoek wil met het COA meer van dit soort activiteiten organiseren waarbij mensen elkaar ontmoeten. Ook het onderhouden van de tuin zelf is zo’n activiteit.”

Werken in de buurttuin

Helpen met tuinklusjes

“Elke dinsdagavond komen een paar bewoners onkruid wieden en andere tuinklusjes doen”, vervolgt Boersma. “Wij stimuleren bewoners om mee te doen. Het is een gezonde dagbesteding en een gelegenheid om mensen uit de buurt te leren kenen. Vrijwilligers van het wijkplatform Noorderhoek onderhouden de tuin, maar vinden het leuk als bewoners komen helpen. Het wijkplatform is zó betrokken. Laatst belde ik voorzitter Nel Veltman en die zei: ‘Kom maar even langs, ik zit in de tuin.’ Het waaide en regende hard en zij stond daar in haar regenjas onkruid te wieden. De afgelopen maanden heeft een architect de natuurontmoetingstuin samen met vrijwilligers aangelegd. Vanaf 1 juli is die vrij toegankelijk voor de buurt. We hopen dat het een plek wordt voor iedereen, ook voor de jongeren in de wijk.”

Werken in de buurttuin

Ook jongeren betrekken

“De hangjongeren in de wijk zorgen regelmatig voor overlast en worden overal weggestuurd”, legt Boersma uit. “Het wijkplatform en het COA willen dat deze natuurtuin ook van hen wordt. De jongeren hebben vaak een negatief beeld van onze bewoners. Onbekend maakt onbemind. Daarom brengen we de jongeren uit de Noorderhoek en het azc met elkaar in contact. De jongerenwerkers nemen een paar jongens en meiden van 14 tot 18 jaar mee naar het azc en ik vraag een paar jongeren uit de opvang of ze leeftijdsgenoten willen ontmoeten. We spreken regels af voor het gebruik van de tuin. Maar we gaan ook met z’n allen de tuin in en vragen wat ze leuk vinden om daar te doen. Bijvoorbeeld een barbecuefeest organiseren voor alle jongeren in de Noorderhoek.”

De natuurontmoetingstuin is een initiatief van wijkplatform Noorderhoek. Het doel van het platform is om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Het plan voor een parkje op het braakliggende terrein bestond al langer. Toen er midden in de wijk een azc kwam, ontstond het idee voor de natuurontmoetingstuin. De wijk- en azc-bewoners moeten in deze buurt samenleven en kunnen elkaar in de tuin ontmoeten.