Tekst Jacqueline Rousel
Foto ANP Photo/Ton Koene

Wie niet in Nederland kan of wil blijven en vrijwillig terugkeert naar het land van herkomst, kan gebruikmaken van verschillende soorten ondersteuning. Deze ondersteuning wordt aangeboden door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en andere maatschappelijke organisaties (NGO’s).

Ondersteuning om het vertrek zelf te vereenvoudigen
Een vreemdeling kan hulp ontvangen bij het verkrijgen van een geldig reisdocument, het regelen en betalen van de reis en begeleiding bij vertrek op Schiphol en eventueel bij transit en aankomst. Ook kan hij een financiële bijdrage aanvragen om in de eerste levensbehoeften te voorzien na terugkeer. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de vreemdeling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet hij niet in staat zijn de terugkeer zelf te bekostigen.

Ondersteuning om een betere toekomst te krijgen
Om vreemdelingen meer perspectief te bieden op een goede toekomst in het land van herkomst, kan er voor het vertrek hulp worden geboden bij het opstellen en uitvoeren van een herintegratieplan. Dit betekent bijvoorbeeld dat contact wordt gelegd met familieleden of vrienden. Maar ook dat in Nederland of in het land van herkomst een training of vakopleiding kan worden gevolgd. Ook hulp bij het vinden van een huis of een baan is mogelijk. Door deze ondersteuning ‘in natura’ kunnen migranten een nieuwe start maken en duurzaam in het eigen onderhoud voorzien.

De organisaties die ondersteuning bieden bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, krijgen hiervoor subsidie van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Zij leggen hier achteraf verantwoording over af aan de DT&V.

Lees de terugkeerverhalen van Petrus uit Armenië, Sam uit Ethiopië, David uit Nigeria, Mary uit Indonesië en de andere terugkeerders op infoterugkeer.nl.