Tekst DT&V

Als een vreemdeling geen reisdocumenten heeft, maar wel wil of moet terugkeren naar het land van herkomst, kan dat alleen met een vervangend reisdocument. Dit is een laissez passer of toegangsakkoord; een eenmalige toestemming om het land weer in te komen. Voordat de diplomatieke vertegenwoordiging van een land zo’n toestemming geeft, vraagt deze soms om een ‘presentatie in persoon’. Hoe gaat dat in zijn werk?

Meestal vraagt de diplomatieke vertegenwoordiging om een persoonlijk gesprek met de vreemdeling. Zij willen namelijk zeker weten of de betreffende vreemdeling ook echt uit hun land komt. Deze ‘presentatie in persoon’ kan plaatsvinden bij de ambassade, maar soms ook op een andere locatie.
De regievoerder van de DT&V nodigt de vreemdeling (schriftelijk) uit voor de presentatie en regelt zo nodig vervoer. Indien gewenst, kan een rechtshulpverlener of tolk aanwezig zijn bij de presentatie als de diplomatieke vertegenwoordiging hiermee instemt. De ‘presentatie in persoon’ kan ook telefonisch gebeuren, al dan niet met een tolk. Ook een schriftelijke presentatie is mogelijk, al komt dat veel minder voor. Als het gelukt is om een vervangend reisdocument te verkrijgen, kan de DT&V het vertrek van de vreemdeling verder in gang zetten.

Persoonlijk gesprek

Voorbereiding door de DT&V

Om de presentatie zo goed mogelijk te laten slagen, zorgt de DT&V voor een  presentatieset. Deze set bestaat uit de aanbiedingsbrief, een kopie van het aanvraagformulier laissez passer en kopieën van pasfoto’s en eventuele nationaliteitsverklaringen, identiteitsdocumenten en vingerafdrukken. De vreemdeling kan een kopie van deze set opvragen. Medewerkers van de DT&V zijn tijdens het gesprek aanwezig, maar nemen niet deel aan het gesprek. Zij krijgen terugkoppeling van de diplomatieke vertegenwoordiging over wat er besproken is. De vreemdeling heeft naar aanleiding van de ‘presentatie in persoon’ ook een gesprek met zijn regievoerder.
Daarnaast zorgt de DT&V ervoor dat er goede contacten worden onderhouden met de verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen. Dit komt ten goede aan het terugkeerproces, of het nu gaat om vrijwillige of gedwongen terugkeer.

DT&V medewerker(s) aanwezig bij het gesprek

Voorbereiding door de vreemdeling

Om het doel en nut van een ‘presentatie in persoon’ aan de vreemdeling duidelijk te maken, krijgt hij van de regievoerder het informatieblad 'Interview met de diplomatieke vertegenwoordiger'. Dit informatieblad is beschikbaar in 19 talen. Ook is er een video 'Presentatie in Persoon' beschikbaar via het Youtubekanaal van de DT&V. Deze videofilm is beschikbaar in tien talen.

Meer informatie staat op de website van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Documenten
Regievoerder