Tekst Heleen Grimmius
Foto Kick Smeets

Bij de term ‘schadespecialist’ denk je niet meteen aan de IND. Toch werken daar maar liefst tien schadespecialisten. Rogier Verstrijden en Joost Schilperoort zijn twee van hen. Hun taak: schadeverzoeken beoordelen van vreemdelingen die om wat voor reden dan ook schade hebben opgelopen tijdens hun procedure. ‘Van een tientje tot een flink bedrag: we zien hier van alles voorbijkomen.’

Onlangs nog kreeg Schilperoort een verzoek om vergoeding voor een medisch onderzoek. “Een asielzoeker claimde dat zijn litteken het gevolg was van marteling in het land van herkomst. Het rapport vormde steunbewijs voor zijn asielaanvraag  en de kosten voor het onderzoek zijn vergoed”, vertelt hij.

Contra-expertise

Zo’n veertig keer per jaar wordt er bij de IND een verzoek om schadevergoeding ingediend. Verstrijden: “Dat kan van alles zijn. Vaak gaat het om medische rapporten, maar ik heb ook wel meegemaakt dat er bij de IND een document was kwijtgeraakt. De kosten die het opnieuw aanvragen van zo’n document met zich meebrengt, zijn dan voor onze rekening.” Toch zijn zaken niet altijd meteen zo duidelijk als die van een verloren document. Verstrijden: “Ik herinner me een zaak waarin een verblijfsvergunning verleend was, maar waar daarna twijfel ontstond over de herkomst van de vreemdeling. De IND startte een intrekkingsprocedure en de vreemdeling een contra-expertise. Dat hele proces duurde een tijd en intussen was het beleid veranderd. Intrekken van de verblijfsvergunning was daarmee onmogelijk geworden. De contra-expertise moest natuurlijk wel betaald worden en hoewel we juridisch gesproken juist hadden gehandeld, hebben we die in dit geval toch betaald. Het was een voor de vreemdeling flink bedrag, de zaak had lang geduurd en we gingen niet intrekken. Bij elkaar reden genoeg om coulant te zijn.”

Mijn werkplek
Joost Schilperoort (links) en Rogier Verstrijden (rechts)

Reiskosten

Het werk als schadespecialist vormt voor Verstrijden en Schilperoort een aanvulling op hun baan als medewerker Asiel. “We werken allebei al zo’n twintig jaar bij de IND”, vertelt Schilperoort. “Dat is heel boeiend werk. Maar dit is iets totaal anders; ik ben jurist en hier heb je met een heel andere tak van het recht te maken.” Verstrijden: “Je ziet hier kanten van het proces die je anders nooit ziet. Je moet nog steeds juridisch kijken, maar soms ook over je schaduw heen kunnen stappen om te doen wat juist is. De zaak van die intrekking is daar een mooi voorbeeld van.” Dat het niet altijd om het geld maar om het gebaar gaat, heeft ook Schilperoort ondervonden. “Ik heb eens een tientje uitgekeerd”, vertelt hij. “In die zaak had iemand een verblijfsvergunning gekregen, die hij moest ophalen bij het loket. Daar aangekomen, bleek er iets te zijn misgegaan met de afname van vingerafdrukken, waardoor er een nieuw pasje moest worden gemaakt. De man keerde zonder pasje weer naar huis, om een paar weken later opnieuw naar het loket te gaan. Daarna vroeg hij om reiskostenvergoeding: hij had de treinreis tweemaal moeten maken. Uiteraard hebben we die meteen betaald.”

Dialoog

In de tien jaar dat Verstrijden schadespecialist is, heeft hij veel de revue zien passeren. “Tegenwoordig krijgen we veel minder zaken dan vroeger”, vertelt hij. “We zijn het dus beter gaan doen. Ik denk dat dat vooral komt doordat onze informatie beter en duidelijker is geworden. Ook zijn procedures veel korter geworden en hoe langer een procedure duurt, hoe meer tijd er is dat er iets mis kan gaan. Toch blijft er werk aan de winkel, het is niet zo dat er nu niks meer binnenkomt. Wel ben ik blij dat we steeds beter de dialoog aangaan. Zo belde onlangs de zus van een vreemdeling die een schadevergoeding had gevraagd. Samen hebben we de zaak besproken, waarbij ik haar op weg kon helpen. Ik ben tevreden dat we dat goede gesprek konden voeren.”

Mijn werkplek