Foto Hollandse Hoogte

Prinsjesdag 2018

Op dinsdag 18 september was het Prinsjesdag en werden de belangrijkste plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. Wat betekent dit voor de vreemdelingenketen?

Al het komend jaar moeten er al flinke stappen worden gezet op weg naar een gestroomlijnd en vlot verlopend identificatie- en registratieproces in de asielprocedure. Ook moet sneller duidelijk zijn wat de kansen zijn op inwilliging van een asielverzoek en welk vervolgtraject nodig is. Naar verwachting is eind 2019 ook het Vreemdelingenbesluit aangepast, zodat er geen gehoor meer hoeft te worden afgenomen bij evident kansloze herhaalde asielaanvragen. Samen met andere maatregelen moet dit leiden tot een snellere afhandeling van herhaalde aanvragen.

Het samenbrengen van alle partners in de asielketen onder één dak in Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locaties (GVL), zoals in Ter Apel, moet leiden tot snellere en betere samenwerking. Ook dit draagt bij aan de gewenste verkorting en betere beheersing van de doorlooptijden in het asielproces. Daarnaast worden afspraken gemaakt met herkomstlanden over de terugkeer van eigen onderdanen.                                 

Voor vreemdelingen zonder recht op verblijf gaat JenV, samen met de gemeenten, een netwerk van acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's) opzetten. In deze LVV's krijgen uitgeprocedeerde vreemdelingen tijdelijk onderdak en worden ze begeleid naar een duurzame oplossing.

In 2019 wordt verder gewerkt aan de modernisering van het nationaliteitsrecht. Zo krijgen nieuwe (eerste generatie) immigranten én emigranten ruimere mogelijkheden om meerdere nationaliteiten te bezitten. In het eerste kwartaal van 2019 gaat hierover een wetsvoorstel in consultatie.

Meer informatie: Rijksoverheid.nl

VOORwerk en NDC werken samen

Het project VOORwerk van het COA is aangesloten op een project van New Dutch Connections (NDC) om vergunninghouders ervaring op te laten doen bij een woningcorporatie. De eerste groep van acht deelnemers is gestart in de gemeente Utrecht.

NDC heeft samen met de woningcorporaties Portaal, Bo-Ex, Mitros en onderhoudsbedrijf VOC een programma ontwikkeld waarin vergunninghouders in twaalf workshops worden meegenomen in het werk van een corporatie. De medewerkers vertellen over de inhoud van hun werk, laten zien waarom werken bij een corporatie zo leuk is en laten de deelnemers het werk zoveel mogelijk ervaren in de praktijk.

Iedere deelnemer krijgt een coach en een maatje: medewerkers van de drie corporaties en het onderhoudsbedrijf. De coaches en maatjes hebben als rol het netwerk van de deelnemers te vergroten, hen te helpen hun talenten te (her-)ontdekken en te inspireren een vervolgstap te zetten op weg naar opleiding of werk. Aan het eind van het traject kan nog geen baan worden aangeboden. Wel biedt het vergunninghouders de kans te zien waar het werk uit bestaat en zicht te krijgen op de eigen wensen en mogelijkheden.

De hele groep vergunninghouders volgt voorafgaand aan het traject bij de woningcorporatie de trainingen van VOORwerk. In september hebben de deelnemers de afsluitende VOORwerk-opdracht gedaan: zichzelf presenteren met een video-cv die zij in de training hebben gemaakt. Binnenkort start het traject bij de woningcorporaties met begeleiding van NDC. Uiterlijk 6 december wordt het traject afgerond met een eindpresentatie.

Er zijn plannen in ontwikkeling om een dergelijk programma ook in andere gemeenten aan te bieden.​

Totale asielinstroom in augustus 2.856

In augustus 2018 was de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.856. In de maand juli bedroeg de totale instroom 2.826.

Het totale aantal eerste asielaanvragen in augustus bedroeg 2.034. In juli bedroeg dat aantal 1.920. De top 3 van landen waaruit de meeste eerste asielaanvragen kwamen, bestaat uit Syrië (336), Iran (199) en Turkije (145).

Het aantal herhaalde aanvragen kwam in augustus op 460. Dat is een stijging ten opzichte van juli (343).
Het aantal ingereisde nareizigers zakte van 563 in juli naar 362 in augustus. 

Meer informatie
Asieltrends

COA en Socius kijken positief terug op gezamenlijk wonen in azc Nijmegen

Op 1 september sloot het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Stieltjesstraat in Nijmegen. Het azc opende in februari 2017 en sinds december woonden in het gebouw asielzoekers en jongeren onder één dak. COA en Socius kijken tevreden terug op die periode. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten georganiseerd en er zijn veel contacten tot stand gekomen tussen de bewoners.

Vooral voor jonge asielzoekers zijn de contacten met hun Nederlandse leeftijdsgenoten waardevol gebleken. Door met elkaar onder één dak te wonen ontstaat er makkelijk en natuurlijk contact. Door de jonge huurders van Socius zijn veel activiteiten georganiseerd, zowel in groepsverband als individueel: onder andere een filmavond, taalavonden en een cursus digitale vaardigheden. Bewoners gingen samen naar NEC, kookten samen of gingen samen uit. Ook werkten Socius-bewoners als vrijwilliger in de speelotheek en speelzaal.

Uitbreiding gezamenlijk wonen in de toekomst

Het COA wil deze vorm van samenwonen van asielzoekers en jongeren voortzetten. Contact met Nederlanders in een vroeg stadium is belangrijk voor de integratie en participatie van asielzoekers in Nederland. Samen wonen geeft daar concreet en laagdrempelig vorm aan. Naast het azc Stieltjestraat hebben ook op het terrein van het tijdelijke azc Einsteindreef in Utrecht asielzoekers en jongeren onder één dak gewoond. Vijf asielzoekerscentra door het hele land zijn aangewezen als pilot. De ervaringen van de Stieltjesstraat in Nijmegen en azc Einsteindreef in Utrecht worden daarin meegenomen.