Tekst Dagmar ten Broek
Foto Broekhuizen Wirtz

De IND bestaat dit jaar 25 jaar. Vanwege dit jubileum volgden enkele medewerkers en MT-leden een workshop tasjes maken bij atelier Mijn Buuf: een organisatie waar nieuwkomers hun talenten ontwikkelen en tegelijk de taal oefenen.

Tijdens de workshop werden rolbanners en vlaggen met het oude IND-logo hergebruikt door er tasjes van te maken. De deelnemers aan de workshop werden vol enthousiasme door medewerkers en vrijwilligers van Mijn Buuf ontvangen.

Helpen naar een betaalde baan

Mijn Buuf is een atelier in het oude SOZA-gebouw in Den Haag waar vrouwelijke nieuwkomers samen met andere creatieve vrouwen mooie dingen maken én verkopen. Alle producten worden zoveel mogelijk gemaakt van eerder gebruikt materiaal. Oprichter Petra Prent opende de tasjesworkshop met de woorden: "Ongeveer één jaar geleden zijn we dit bedrijf begonnen om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond de maatschappij in te helpen. We zijn begonnen met vluchtelingenvrouwen maar inmiddels werken ook vrouwen met diverse achtergronden als vrijwilliger bij ons. De vrouwen zijn handig en erg creatief, we proberen hun talenten te ontdekken, hen een kans te geven en hen waar mogelijk te helpen naar een betaalde baan."

Meer informatie
www.mijnbuuf.nl

*Energieke muziek speelt*

Mensen praten gezellig met elkaar.

Aly van Berckel – Hoofddirecteur IND:
Wij zijn hier vandaag bij Mijn Buuf.
Mijn Buuf is een organisatie die werkt met statushouders en helpt met mensen integreren in de maatschappij.

*Energieke muziek speelt verder*

Aly van Berckel – Hoofddirecteur IND:
Wij zijn hier vandaag met een aantal IND-ers en wij werken samen met deze statushouders aan het maken van een tasje.

Petra Prent-Hofker – Projectleider Mijn Buuf:
De vrouwen die hier komen zijn vooral vrouwen die echt achter de gordijnen zitten.
In een sociaal isolement, enorm heimwee naar het land van herkomst.
Man is aan het werk, vaak, kinderen naar school en de vrouwen die gaan naar taalles en oefenen de Nederlandse taal onvoldoende.
Krijgen een achterstand, hebben daardoor weinig sociaal netwerk en die komen hier om Nederlands te oefenen.

Aly van Berckel – Hoofddirecteur IND:
Als IND hadden we nog heel veel materiaal, oude rolbanners bijvoorbeeld die we bij voorlichtingen gebruikten en die nu niet meer bruikbaar zijn.
Onder meer vanwege een wijziging in het logo.
En die oude materialen worden nu verwerkt tot tassen.

*Energieke muziek speelt verder*

Petra Prent-Hofker – Projectleider Mijn Buuf:
De vrouwen die hier komen hebben best wel even een moment nodig om te landen.
Nou ja, om het vertrouwen een beetje te krijgen.
Dan kijken we naar de talenten die ze hebben.

Nooria Nazari – Statushouder:
Ik kom bij Mijn Buuf om de taal te leren.
Om met mensen, andere mensen goed contact te krijgen.

Aly van Berckel – Hoofddirecteur IND:
Nou, de IND bestaat dit jaar 25 jaar en in dat kader doen we een aantal activiteiten.
Deze activiteit past in ons 25-jarig bestaan.

Petra Prent-Hofker – Projectleider Mijn Buuf:
De dames die bij ons komen hebben toch wel een beetje met IND, vanuit het land van herkomst is dat toch wel heel spannend.
Overheid, ze willen allemaal dingen van je weten, ze bepalen of je mag blijven of niet.
Dus ze vinden dat best spannend.

Nooria Nazari – Statushouder:
Mijn droom is om in de toekomst een atelier voor mezelf te hebben.
Om kleding te maken of te repareren.

Petra Prent-Hofker – Projectleider Mijn Buuf:
Ze komen vaak als muisjes binnen maar gaan echt als vrouwen weer naar buiten.
Rechtopstaand en ondernemen nu zelf dingen, dat is heel mooi om te zien.

Aly van Berckel – Hoofddirecteur IND:
Wat mij vooral bijblijft is de gesprekken die ik hier heb gehad met de statushouders.

Petra Prent-Hofker – Projectleider Mijn Buuf:
Ze hebben heel leuk zitten vertellen, leuke gesprekken gehad, ook vragen gehad waar ze zelf mee zaten en antwoord op gekregen.

Aly van Berckel – Hoofddirecteur IND:
Ja, en ik neem natuurlijk ook fysiek een tasje mee en dat is ontzettend leuk.

*Energieke muziek eindigt*

Beeldtekst: Rijksoverheid.
Copyright 2019.
Dit is een productie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
www.vreemdelingenvisie.nl
Logo’s: COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Logo Immigratie- en Naturalisatiedienst.