Tekst Heleen Grimmius
Foto ANP - Hollandse Hoogte

Rode gebieden, inreisverboden, quarantaineplicht: corona heeft verstrekkende gevolgen. In deze bijzondere tijd je partner uit het buitenland naar Nederland willen halen, kan daardoor lastiger zijn. Steffen Elgersma is beleidsadviseur bij de IND en kent de regels met betrekking tot het laten overkomen van een partner als geen ander. Hij boog zich over de vraag: kun je in deze tijd überhaupt je partner naar Nederland laten komen voor langdurig verblijf?

"Ja, dat kan", valt Elgersma met de deur in huis. "Dat geldt zowel voor gehuwde als ongehuwde partners. De IND hanteert geen andere regels nu er corona is. In onze beslissing speelt dus niet mee of iemand uit een corona-risicogebied komt of niet. Wel wordt er in die gevallen een dringend advies tot thuisquarantaine gegeven."

Gecombineerde aanvraag

Hoewel er dus niet anders getoetst wordt, zijn veel praktische zaken nu anders, waardoor het regelen van verblijf soms moeilijker kan gaan. "Veel vreemdelingen hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig om naar Nederland te mogen reizen", legt Elgersma uit. "Of dat nodig is, hangt af van de nationaliteit. In de praktijk zien we echter dat de meeste vreemdelingen mvv-plichtig zijn. De partner die in Nederland woont, dient een verblijfsaanvraag in bij de IND voor de buitenlandse partner. In die aanvraag wordt zowel de mvv als de verblijfsvergunning aangevraagd, het is dus een gecombineerde aanvraag. De IND toetst of aan voorwaarden voor de verblijfsvergunning wordt voldaan en als dat het geval is, krijgt de vreemdeling bericht dat die zijn of haar mvv kan ophalen bij de ambassade in het land van herkomst. De vreemdeling heeft vervolgens negentig dagen de tijd om naar Nederland te komen. Eenmaal in Nederland ligt de verblijfsvergunning klaar bij een van de IND-loketten."

Verlengde termijn

Normaal gesproken een goed geoliede machine, maar in de coronatijd iets lastiger. "Veel ambassades in het buitenland zijn gesloten geweest of draaiden maar op halve kracht", vertelt Elgersma. "Daardoor was het voor vreemdelingen lastig om een afspraak te maken om hun mvv op te halen. We zagen steeds vaker dat de termijn hierdoor niet werd gehaald. Daarom is de termijn verlengd naar zes maanden. Is het dan nog niet gelukt, dan hebben we in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid die termijn verlengd met nog eens negentig dagen, zodat je in totaal een termijn van negen maanden hebt. We hopen dat met de huidige termijnverlenging alle mensen toch in staat zijn hun mvv op te kunnen halen." Negen maanden lijkt heel veel, maar Elgersma ziet dan ook nog steeds bijzondere situaties voorbij komen. "Niet elk land heeft een ambassade", vertelt hij. "Het komt voor dat een vreemdeling naar de ambassade in een buurland moet om de mvv op te halen. Maar sommige landen hebben vanwege corona hun grenzen gesloten en dan kan iemand moeilijk zijn mvv ophalen. In sommige gevallen lukt dat dan helemaal niet. Maar ik maak ook mee dat een mvv niet tijdig kan worden verlengd. Dat zijn lastige situaties die snel moeten worden opgelost." 

Inreisverbod

En dan is er nog de kwestie met het inreisverbod. "Het inreisverbod is op 19 maart ingegaan", vertelt Elgersma. "Dat betekent dat het voor vreemdelingen uit derde landen niet is toegestaan om Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) in te reizen. Het gaat hierbij om een restrictie voor alle niet-essentiële reizen. Het inreisverbod geldt niet voor vreemdelingen die een mvv hebben, en ook niet voor bepaalde groepen vreemdelingen die in Nederland een verblijfsvergunning kunnen ophalen. Zij krijgen daarvan een bewijs (kennisgeving) en kunnen daarmee naar Nederland reizen. Daarnaast zijn er ook voor andere groepen vreemdelingen uitzonderingen gemaakt zoals zakenlieden en topsporters."

Naar het buitenland

En hoe zit dat nou als je je partner in het buitenland wil bezoeken? "Daar gaan wij niet over", zegt Elgersma. "Het is aan het ontvangende land om te bepalen of Nederlanders welkom zijn. De regels daarover kunnen per land verschillen, dus dat is iets om uit te zoeken voor je je reis boekt."

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over corona en verblijfsrecht op www.ind.nl/coronavirus. Kijk ook eens op de website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd, www.nederlandenu.nl. En voor meer informatie over reisrestricties: Reizen en op vakantie gaan