Open azc dag goed bezocht

Modeshows, taallessen, kookworkshops, zang en dans. Zaterdag 23 september was het Open azc dag en bezochten duizenden omwonenden en andere geïnteresseerden opvanglocaties in hun buurt. Medewerkers en bewoners deden er alles aan om bezoekers van de ruim honderd deelnemende locaties, een warm welkom te geven.

‘Ik lees en hoor veel verhalen over deze locatie. Daarom kom ik vandaag zelf een kijkje nemen,’ vertelde omwonende Bart die bij azc Den Haag ging kijken. Ook Martin bezocht het azc in Den Haag: ‘Op weg naar mijn werk kom ik hier elke dag langs. Ik wilde een keer binnenkijken. Leuk om te zien hoe vrolijk iedereen is.’

Landelijk namen duizenden omwonenden en geïnteresseerden, net als Bart en Martin, de moeite om zich in het leven op een azc te verdiepen. Alleen al in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland waren kwamen meer dan 2200 bezoekers bij de azc’s over de vloer. Bij alle andere azc’s kwamen er tussen de 50 en 200 geïnteresseerden op bezoek.

Het COA, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en VluchtelingenWerk Nederland organiseerden samen de Open azc dag. Medewerkers van deze organisaties vertelden op verschillende locaties meer over hun werkzaamheden op opvanglocaties.

Meer informatie en een uitgebreide terugblik vind je in het artikel ‘Bezoekers leren de mens achter de azc-bewoner kennen.

amersfoort
winterswijk

Nieuwe Staat van Migratie

De nieuwe ‘Staat van Migratie’ verschijnt op vrijdag 6 oktober, met daarin een overzicht van de belangrijkste migratiecijfers en ontwikkelingen in 2022.

Grip op migratie begint met inzicht en overzicht in de cijfers en het beleid. Voor een evenwichtig debat en onderbouwing van beleid is goede informatie over migratie belangrijk. De Staat van Migratie biedt cijfers en uitleg over wie Nederland binnenkomt en hoeveel mensen vertrekken. Daarnaast worden cijfers over de integratie van migranten in de samenleving gegeven, bijvoorbeeld over huisvesting en inburgering. Omdat de ontwikkelingen in Nederland niet op zichzelf staan, wordt bovendien het internationale en Europese perspectief geschetst.

De Staat van Migratie is een coproductie van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport wordt gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

IND informeert derdelanders Oekraïne over hun rechten na 4 september

De IND heeft begin september brieven gestuurd naar niet-Oekraïners met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelanders), over hun rechten na 4 september. Hiermee geeft de IND invulling aan het besluit van de staatssecretaris om voor deze groep derdelanders de beëindiging van de tijdelijke bescherming te bevriezen, tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep.

Zo krijgen de derdelanders onder meer informatie over geldigheid van het verblijfsdocument en worden zij gewezen op het belang van tijdig beroep tegen beëindiging van de tijdelijke bescherming. Het besluit om de tijdelijke bescherming te beëindigen per 4 september blijft geldig. Dat betekent dat derdelanders die hiertegen in beroep willen gaan, dit moeten doen binnen vier weken na ontvangst van de beschikking. Totdat de Raad van State een richtinggevende uitspraak doet over beëindiging van het recht op bescherming kan de hele groep derdelanders gebruik blijven maken van de rechten die daaraan gekoppeld waren, waaronder het recht op verblijf in Nederland. Dit geldt ook voor de derdelanders die niet in beroep zijn gegaan tegen het besluit van de IND om de tijdelijke bescherming te beëindigen.

Meer lezen? Kijk op de speciale pagina van rijksoverheid.nl

DT&V Wetenschapsevent in het teken van gedrag

De DT&V houdt op maandag 30 oktober in Utrecht een wetenschapsevent met de titel ‘Terugkeer: de invloed van gedrag’. Het evenement staat in het teken van kennisuitwisseling tussen DT&V’ers, wetenschappers en professionals in het bredere migratie- en justitiedomein.

Op de dag worden lezingen en interactieve sessies gehouden die draaien rond vragen als: hoe kunnen we een groter verschil maken in de keuze en het gedrag van de vreemdeling? Van welke kennis in ons netwerk kunnen we leren? En welke kansen bieden die actuele gedragsinzichten voor het dagelijkse werk in migratie en terugkeer? Sprekers zijn onder meer Sanne Noyon (WODC), Frenk van Harreveld (Universiteit van Amsterdam) en Miriam de Graaff (Ministerie van Defensie).

Het complete programma is te vinden op de event-website. Aanmelden kan nog tot 20 oktober.

event