Foto Coverfoto: Facebook Lolalik

‘Broedplaats Lola Lik’ bij azc Amsterdam geopend

In januari werd bij azc Wenkebachweg in Amsterdam, in de voormalige Bijlmerbajes, de creatieve broedplaats Lola Lik feestelijk geopend. Lola is de afkorting voor ‘Leegstandoplossers Amsterdam’, en Lik is niet alleen plat Amsterdams voor ‘gevangenis’, maar symboliseert ook een nieuwe lik verf, ofwel een nieuwe invulling van de voormalige Bijlmerbajes. In opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met het COA, is de leegstaande 9.000m2 aan kantoorruimtes rondom het binnenplein ingevuld door creatieve professionals, sociale ondernemingen, jonge start-ups, een koffietentje, muzikanten en een pop-up bioscoop. Van timmermanswerkplaatsen tot taalaanbieders, van boksschool tot job recruiters, van naai-atelier tot IT-specialisten en mediabedrijven.

Al deze nieuwe buren van het azc hebben zich gevestigd met als doel kruisbestuiving te laten plaatsvinden met de nieuwkomers in Amsterdam, waaronder ook bewoners van het azc. Zij bieden hen mogelijkheden aan voor stages, werk, opleiding en participatie. Meer weten over Lola Lik? Neem een kijkje op www.lolalik.nl.

Wijziging postadressen IND

Op 1 februari zijn de postadressen van de IND gewijzigd. Alle post die te maken heeft met (de aanvraag van) een verblijfsvergunning of met een naturalisatieverzoek kunt u naar de nieuwe postadressen sturen. Kijk voor het juiste adres op de contactpagina. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@ind.minvenj.nl of bel met de informatielijn op 088 043 0430.

Landelijk Congres Vluchtelingen op 20 april

Goed integreren lukt pas als je mee kunt doen aan de samenleving, via school of werk, in de buurt of de wijk, als vrijwilliger of werknemer. Veel mooie initiatieven voor snelle integratie zijn er al en daar is van te leren en over te delen. Dat gebeurt tijdens het Landelijke Congres Vluchtelingen.

Maak kennis met vernieuwende praktijkvoorbeelden die laten zien wat werkt 'vanaf dag een'. Hoe is de samenwerking tussen gemeenten, COA, maatschappelijke organisaties en andere partners? Wie heeft welke rol en wat levert het op? U hoort het tijdens het congres.

Het congres is voor projectleiders, (beleids-)medewerkers en het management van gemeenten en voor samenwerkingspartners uit de Vluchtelingenketen die uitvoering geven aan de integratie en participatie van vergunninghouders.

Organisator: samenwerkende partijen in de Taskforce Werk en Integratie: Divosa, VNG, COA, UWV, Vluchtelingenwerk, UAF, VON, ministeries van SZW, V&J, OCW en BZK, G4, MBO-raad, SER, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Locatie en tijdstip: Corpus, Leiden, van 9.30 tot 17.00 uur. Het congres is gratis voor gemeenten, commerciële partijen moeten een bijdrage betalen van € 295,- excl. btw. Aanmelden: via het digitale registratieformulier op www.congres-vluchtelingen.nl.

Steeds meer online dienstverlening IND

De komende tijd breidt de IND de mogelijkheden om zaken digitaal te kunnen afhandelen verder uit. Voor zakelijke klanten is het al heel gewoon om aanvragen voor een verblijfsvergunning voor kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers, au pairs en uitwisseling digitaal in te dienen. Dat proces zet nu ook door voor de particuliere klant.

Via de website van de IND kunnen particuliere klanten al een aantal verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd vernieuwen: regulier onbepaalde tijd, asiel onbepaalde tijd, EU-langdurig ingezetenen en houders van een vergunning voor duurzaam verblijf burgers van de Unie. De komende tijd komen daar nieuwe mogelijkheden bij. In de loop van dit jaar worden ook andere verblijfsdoelen aangeboden, waaronder familie en gezin (gezinsvorming en gezinshereniging). Kijk voor de actuele status van online diensten op www.ind.nl.

Vernieuwen

Culturele oriëntatietraining in Istanbul

In februari heeft de eerste culturele oriëntatietraining in Istanbul plaatsgevonden. In een training van twee dagen worden vluchtelingen die via hervestiging naar Nederland komen, voorbereid op hun vertrek en toekomst.

In de training ligt de nadruk op het wonen in een azc en de normen en waarden in Nederland. Irreële verwachtingen op het terrein van werk, educatie, gezinshereniging en gezondheidszorg komen ook aan bod. Daarnaast leren de vluchtelingen een paar woorden Nederlands. De training wordt gegeven door COA-medewerkers.

Het komende half jaar worden er maandelijks 200 tot 400 Syrische vluchtelingen hervestigd in Nederland. IND, COA, AVIM en KMar selecteren deze vluchtelingen tijdens missies in Ankara. De vluchtelingen vertrekken vier weken later naar Nederland.

Informatieve tv in wachtruimtes Ter Apel

Asielzoekers verblijven in afwachting van hun afspraak in het Aanmeldcentrum in Ter Apel vaak enkele uren in de wachtruimtes. Om de tijd die zij daar zijn beter te benutten, is half februari gestart met het vertonen van informatieve tv-programma's in de vier wachtruimtes.

Dagelijks draait een acht uur durende stream met programma's als Nederland van Boven, Railaway en Klokhuis, ondertiteld in het Arabisch en Engels. Deze stream wordt geleverd door NPO Net in Nederland, die via internet programma's aanbiedt om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving.

De samenstelling van het wachtruimteprogramma is onderdeel van een aantal verbeteringen in de informatievoorziening aan asielzoekers. De IND werkt hierin samen met COA, DT&V, VWN, V&J, Rode Kruis en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Nederland en België maken afspraken over terugreizigers

Nederland en België gaan nauwer samenwerken om de controle op zogeheten 'terugreizigers' te verbeteren. Terugreizigers zijn vluchtelingen die terugreizen naar hun herkomstland, het land waar ze zeggen gevaar te lopen. Dit hebben staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en zijn Belgische collega staatssecretaris Theo Francken afgesproken.

Zowel in Nederland als in België komt het voor dat vluchtelingen naar hun herkomstland reizen. Dit is voor mensen met een asielstatus niet toegestaan. De asielstatus is immers bedoeld om mensen te beschermen tegen gevaar in dat herkomstland. Als vluchtelingen toch terugreizen dan kan hun asielvergunning worden ingetrokken. Sommige 'terugreizigers' proberen de regels te omzeilen door via vliegvelden in andere landen te reizen. Om te voorkomen dat zij onder de radar via het buurland naar hun herkomstland reizen, gaan Nederland en België informatie uitwisselen over 'terugreizigers'.