Tekst Sandra van Egmond
Foto PHAROS

Het COA stimuleert bewoners om buiten de opvanglocatie vrijwilligerswerk te doen. Dat geeft hun dag weer zin: ze doen nuttig werk, leren de taal en doen sociale contacten op. Maar ook voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk kan samenwerken met een asielzoeker of statushouder een verrijking zijn. Het biedt hen de kans om hun blik op de wereld te verruimen. Bovendien hebben asielzoekers talenten en vaardigheden die veel organisaties goed kunnen benutten.

Kan uw organisatie hulp gebruiken?

Komt uw organisatie regelmatig handen te kort en overweegt u de hulp van asielzoekers te vragen? Dan zijn er een paar voorwaarden en aandachtspunten belangrijk voor u. Asielzoekers en statushouders mogen, net als iedere Nederlander, alleen vrijwilligerswerk doen als dit werk geen winstoogmerk heeft. Het vrijwilligerswerk dat u aanbiedt,  moet bovendien van belang voor de samenleving zijn en bestaan uit activiteiten die een organisatie normaal gesproken onbetaald laat uitvoeren. U kunt asielzoekers en statushouders het beste laten aansluiten bij vrijwilligersactiviteiten waarvoor u nu ook al vrijwilligers inzet. Zo is er altijd begeleiding van een ervaren vrijwilliger en krijgen asielzoekers en statushouders de kans Nederlanders te ontmoeten en de Nederlandse taal te leren.

Keuken
Rolstoel

Voorbeelden

Bij vrijwilligersactiviteiten voor asielzoekers en statushouders kunt u denken aan activiteiten in de wijkvoorziening, zoals het onderhouden van een (speel)tuin, activiteiten in de amateur- en recreatiesport, zoals helpen bij een sportevenement of sporttoernooi of activiteiten in gemeenschapshuizen, clubhuizen en buurthuizen, zoals gezamenlijk koken. Kijk voor meer inspiratie en het aanbod op de diverse online vrijwilligerswerkdatabanken.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aan de slag

Het programma ‘Aan de Slag’ van expertisecentrum Pharos is een methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Aan de Slag is in de gemeenten Nijmegen en Utrecht met positieve resultaten vormgegeven. Tot en met 2018 worden de succesfactoren gedeeld met andere gemeenten. Lokale projectteams in 25 gemeenten krijgen hierbij ondersteuning op maat. Lees meer op de website van Pharos.

Bron: Rijksoverheid.nl