Foto COA/Pieter Kolff

Ruim anderhalf jaar is er gebouwd, maar nu is de nieuwbouw van het COA in Ter Apel klaar. Op 19 april vond de feestelijke opening plaats. “Bij de nieuwbouw hebben we gelet op kwaliteit en duurzaamheid.”

(Bij AZC Ter Apel.)

CAROLIEN SCHIPPERS: Er was hier nieuwbouw nodig omdat de locatie zoals ze eruitzag, heel slecht was en bovendien ook best wel duur, want ze kostte heel veel in het onderhoud ze was heel erg duur in de exploitatie en met deze nieuwbouw...

Het lijkt ook duurder, maar uiteindelijk is het ook goedkoper zeker omdat we hier voor langere tijd konden blijven en een goeie relatie hebben met de gemeente.

We hebben bij de bouw en bij de uitvraag voor de aanbesteding hebben we gemaakt een Design, Build & Maintain-contract.

Dus dat betekent, Design is dat we de architect hebben gevraagd samen met de bouwer en ook degene die langdurig het onderhoud doet.

En we hebben daar gelet op een aantal criteria.

Dat ging zowel over prijs alsook over duurzaamheid.

Want op het moment dat wij minder energiekosten hebben hebben we ook langdurig minder...

En we hebben heel erg gelet op leefbaarheid en op kwaliteit van de omgeving.

(Aldus Carolien Schippers. Mensen in een sporthal.)

RUSTIGE MUZIEK

Wat bijzonder is aan deze gebouwen is dat ze gemaakt zijn voor ons programma van eisen.

Dat betekent dat we units maken van acht, waarin acht mensen kunnen slapen.

Dat betekent twee gezinnen van vier, een groot Somalisch gezin van acht en ook veel alleenstaanden of setjes, zal ik maar zeggen.

(Een vrouw maakt een foto van een groep kinderen bij een gebouw. Op een plein staan mensen in een halve cirkel. Jan-Kees Goet in de sporthal:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

JAN-KEES GOET: Al die diensten die ik al heb genoemd, werken hier goed samen.

En dat kan nóg beter, is mijn overtuiging als je natuurlijk in goeie omstandigheden werkt met een centrum zoals dat nu is neergezet.

En ik heb er veel vertrouwen in dat dat in de komende tijd zal gaan lukken en ik wens u allen hier daar de komende jaren ongelooflijk veel succes mee.

SCHIPPERS: Het is ook nog relatief snel gegaan.

De hele bouw heeft in totaal ongeveer anderhalf jaar echt geduurd en dat terwijl we de hoge instroom hadden dus dat is met elkaar natuurlijk een heel bijzonder traject geweest.

Maar we hebben het afgebouwd in alle drukte.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Copyright 2017. www.vreemdelingenvisie.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG

(Onderaan staan het logo van het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, en twee Nederlandse wapenschilden met daarnaast: Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie, en Immigratie- en Naturalisatiedienst, Ministerie van Veiligheid en Justitie.)