Tekst Solid Road
Foto Solid Road

Met het project The Green Way biedt Solid Road terugkeerondersteuning aan Armeense gezinnen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Bijvoorbeeld aan de familie Hovhannisyan. Het gezin ging een jaar geleden terug naar Armenië.

Het gezin Hovhannisyan bestaat uit vader, moeder en twee kinderen: Arman (14) en zijn zusje Layla (8). Uiteindelijk verbleven zij drie jaar in Nederland. Toen terugkeer onvermijdelijk bleek, vonden de ouders het moeilijk dat met de kinderen te bespreken. Om hen goed voor te bereiden, voerde Solid Road gesprekken met zowel de ouders als de kinderen. Ook sprak Solid Road de leerkrachten in Nederland voor een goede overdracht aan de Armeense school.

In overleg met de regievoerder van de Dienst Terugkeer en Vertrek en de basisschool in Nederland werd afgesproken dat Arman groep 8 in Nederland mocht afronden. Ondertussen vond Diaconia, de partnerorganisatie van Solid Road in Armenië, een passende school in Yerevan. Op deze school heeft ongeveer acht procent van de kinderen een tijd buiten Armenië gewoond. Ook zijn er wat kleinere klassen waardoor kinderen meer individuele aandacht krijgen.

Na een goed afscheid van vrienden en bekenden in Nederland zijn Arman en zijn zusje samen met hun ouders teruggekeerd naar Armenië. Elke twee maanden had het gezin contact met Diaconia over hun re-integratie, via e-mail en/of Skype. Zo hadden de kinderen in het begin wat problemen met de taal. Er is toen extra taalles voor ze geregeld vanuit het budget van The Green Way. Ook heeft de schooldirectrice in het begin Arman regelmatig gesproken omdat hij moeilijk kon wennen.

Al snel ging het een stuk beter met hem en had hij nieuwe vrienden gemaakt. Voetbal was en is een passie van Arman. Een paar maanden na terugkeer appte hij trots een foto in voetbaltenue, met het onderschrift dat hij is opgenomen in de Armeense jeugdvoetbalselectie.

Afgelopen oktober zocht Solid Road het gezin op in Yerevan. Beide ouders hebben ondertussen een opleiding afgerond. Vader heeft al diverse werkklussen gedaan. Moeder is bezig een klantenkring op te bouwen als visagiste. Met Arman gaat het goed. Ook zijn zusje geeft aan blij te zijn om weer bij haar familie in Armenië terug te zijn en met plezier naar school te gaan. Beiden waren erg blij met de post van de vorige school in Nederland, die Solid Road had meegekregen.

Met veel trots liet Arman zijn klas zien. Na een kort gesprek vertrok hij naar zijn voetbaltraining. Tijdens het afscheid van Arman op de basisschool in Nederland wenste de schooldirecteur hem een mooie toekomst toe in Armenië. Hij zei te hopen hem ooit nog eens in het Armeense voetbalelftal terug te zien. Wie weet gaat dit er ook nog van komen.

Om de privacy van de betrokken personen te beschermen, zijn de namen in dit artikel gefingeerd.

Over The Green Way

Als uitvoerder van het terugkeerbeleid probeert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zelfstandige terugkeer met perspectief te bevorderen. Hiervoor werkt DT&V samen met diverse organisaties, waaronder Solid Road. Het project The Green Way richt zich specifiek op Armeense gezinnen op gezinslocaties in Nederland. Het project helpt gezinnen huisvesting te vinden en inkomsten te verwerven in Armenië en besteedt veel aandacht aan het belang van het kind, zowel vóór als na de terugkeer. Deze hulp is een aanvulling op de basisterugkeerondersteuning en wordt gefinancierd uit het Europese AMIF Fonds (Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie). Dit voorjaar is het project genomineerd voor de RBB Award van de Rijksbrede Benchmark Groep.

Zie voor meer informatie www.thegreenwayproject.nl.