Foto Mediatheek

Open azc dag op 24 september weer als vanouds

Na twee jaar kunnen asielzoekerscentra op zaterdag 24 september hun deuren weer letterlijk openen tijdens de Open azc dag. Traditioneel vindt deze dag op Burendag plaats. Met de slogan ‘FF buurten?’ worden omwonenden en het publiek tussen 13.00 uur en 16.00 uur uitgenodigd om hun buren te ontmoeten op het azc. De landelijke Open azc dag wordt jaarlijks georganiseerd door COA, VluchtelingenWerk Nederland, DT&V en de IND.  

De afgelopen twee jaar konden de deuren door corona alleen online geopend worden. Dit jaar zijn omwonenden en andere belangstellenden weer welkom op bijna 70 vaste en tijdelijke opvanglocaties. De deelnemende organisaties laten zien hoe bewoners en medewerkers naast elkaar leven op een azc. Je kunt op die dag bewoners van de azc's ontmoeten en een indruk krijgen van het dagelijks leven in een azc.  

Burendag
De Open azc dag vindt altijd plaats op Burendag. ‘De dag waarop buren gezellig samenkomen’ leent zich goed voor de laagdrempelige en warme contacten die we lokaal tot stand willen laten komen. De slogan ‘FF buurten?’ speelt daarop in. Het campagnebeeld toont twee buren die een praatje maken over de heg. De slogan en het campagnebeeld komen terug in de poster, flyer en de andere middelen om de open dag lokaal te promoten.  

Meer informatie
Wil je weten welke locaties meedoen? Kijk dan op de site van COA.

Uitreiking verblijfsstickers aan Oekraïners gepauzeerd door grondstoffentekort

De IND heeft de afgelopen periode ruim 45.000 verblijfstickers uitgereikt aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee kunnen zij aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven, omdat ze onder de Europese richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) vallen. Helaas is de IND genoodzaakt om in september tijdelijk te stoppen met de uitreiking van stickers vanwege een tekort aan grondstoffen. De IND kan zich voorstellen dat dit tot onzekerheid leidt bij vluchtelingen uit Oekraïne en betreurt dit. De verwachting is dat het uitreiken in oktober weer hervat kan worden.

De IND kreeg dit voorjaar de opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om een bewijs van verblijf uit te reiken aan 50.000 Oekraïners. Toen bleek dat dit aantal hoger zou worden, is in juni een nieuwe bestelling stickers gedaan bij de externe leverancier. Deze levering heeft vertraging opgelopen vanwege een tekort aan grondstoffen voor het echtheidskenmerk op de sticker.   

Bewijs van verblijf
De visumvrije periode verloopt binnenkort voor de meeste Oekraïners. Met de sticker tonen zij aan rechtmatig in Nederland te verblijven. Het is nadrukkelijk geen reisdocument. Eerder was de sticker vanaf 1 september nodig om te kunnen werken. Die datum is verschoven naar 31 oktober 2022. De IND zet alles op alles om ervoor te zorgen dat iedereen die recht heeft op een sticker deze voor 31 oktober 2022 kan krijgen.

COA positief over bestuurlijk akkoord

Het kabinet, de VNG, IPO en het Veiligheidsberaad maakten eind augustus afspraken over de opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van statushouders. Het COA is positief over het bestuurlijk akkoord dat werd is bereikt. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Het akkoord legt een fundament voor een toekomst waarin de asielopvang ook op de langere termijn stabiel kan worden georganiseerd, met aandacht voor de langjarige financiering. Het zet stevig in op de uitstroom van de ruim 16.000 statushouders die in de opvang verblijven. Dat biedt hen perspectief en creëert ruimte voor nieuwe mensen die asielopvang nodig hebben. Daarnaast worden afspraken over crisisnoodopvanglocaties verlengd en uitgebreid, en wordt de opvang van Oekraïners en reguliere asielzoekers in samenhang opgepakt.” Lees meer op rijksoverheid.nl

Busreizen voor terugkerende Oekraïners

Op 23 juli heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek een eerste busreis gefaciliteerd voor de vrijwillige terugkeer van in Nederland verblijvende Oekraïners. In totaal zestien mensen hebben gebruik gemaakt van deze eerste gelegenheid. De mensen zijn vanuit een centrale locatie (Utrecht CS) op zaterdagavond vertrokken en aangekomen in de grensplaats Medyka (Polen). Van daaruit konden ze zelf doorreizen naar hun uiteindelijke plaats van bestemming, al dan niet met hulp van een aantal hulporganisaties ter plaatse. Ook in augustus en september hebben busreizen plaatsvonden (zie ook het interview verderop in dit blad). De komende tijd zijn reizen gepland op  8 oktober, 22 oktober en 5 november. Oekraïners kunnen zich melden via het formulier op de website van DT&V.

Hotel- en accomodatieregeling verlengd tot 31 december 2022

Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) in het leven geroepen. Statushouders die in een azc op definitieve huisvesting wachten, kunnen via de HAR alvast tijdelijk in hun toekomstige gemeente gaan wonen. Bijvoorbeeld in een hotel of recreatiewoning. Deze regeling is verlengd tot 31 december 2022. Dit betekent dat de gemeentes bewoners nog dit hele jaar versneld uit kunnen laten stromen via de HAR. Lees meer op coa.nl

Asielinstroom in augustus 2022

In augustus 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 4.795. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een stijging: in juli was dat 4.376. Hiermee komt de totale asielinstroom dit jaar op 29.114. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in augustus 2022 een asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (2.265), Afghanistan (474), Turkije (415), Jemen (228) en Eritrea (211).

Eerste asielaanvragen
Pas na ondertekening van de eerste asielaanvraag tijdens de identificatie en registratie door de vreemdelingenpolitie (AVIM) wordt een aanvraag meegeteld in de cijfers. Sinds 15 augustus vindt een inhaalslag plaats om de achterstand bij de identificatie en registratie van asielzoekers weg te werken. Deze inhaalslag kan van invloed zijn op de cijfers van eerste asielaanvragen. Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in augustus 3.642. In juli was dat 2.632. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (1.512), Afghanistan (450), Turkije (298), Jemen (211) en Eritrea (166).

Overbrenging Afghanistan
Van het bij herkomstland Afghanistan genoemde aantal van 450 eerste aanvragen, zijn 396 aanvragen ingediend door personen die uit Afghanistan zijn overgebracht naar Nederland.

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in augustus 115. In juli waren dat er 127. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Iran (14), Egypte (10), Nigeria (10), Syrië (10) en Irak (7).

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in augustus 1.038. In juli waren dat er 1.617. De top 5 van herkomstlanden van nareizigers bestaat uit: Syrië (743), Turkije (112), Eritrea (41), Afghanistan (22) en Iran (22).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in augustus 588. In juli waren dat er 452. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (367), Eritrea (89), Somalië (24), Jemen (18) en Irak (16).

Jaarbrief Terugkeer Vreemdelingen 2021 aangeboden

Ook in 2021 verliep de gedwongen en begeleide terugkeer van vreemdelingen in de regel zorgvuldig, veilig en humaan. Dit blijkt uit de jaarbrief van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV), die de staatssecretaris op 29 juni heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

In 2021 zijn zestien inspecties uitgevoerd op één of meerdere delen van het terugkeerproces, ten opzichte van achttien in 2020 en 99 in 2019. Inspectie JenV kiest daarbij voor begeleide uitzettingen waarvan wordt ingeschat dat die niet gemakkelijk zullen verlopen, bijvoorbeeld vanwege het gedrag van de vreemdeling. Het aantal begeleide uitzettingen bedroeg vorig jaar 568, ten opzichte van 342 in 2020 en 815 in 2019. Zie de Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2021 | Brief | Inspectie Justitie en Veiligheid (inspectie-jenv.nl