Tekst Tom van Essenberg
Foto Inge van Mill

Mansour Karboub verliet op zijn twaalfde zijn ouderlijk huis. Na vele omzwervingen kwam de Marokkaanse slager in 2004 voor de liefde naar Nederland. Vandaag, op Naturalisatiedag, is hij Nederlander geworden. “Ik heb lang gewacht op deze dag.”

Naturalisatiedag: het feest van nieuwe Nederlanders

Naturalisatiedag is in Nederland de dag waarop mensen die tot Nederlander genaturaliseerd worden een officiële verklaring ontvangen waaruit blijkt dat ze Nederlander zijn geworden. Naturalisatiedag wordt jaarlijks op 15 december gehouden en werd in 2005 voor het eerst ingevoerd als feestdag voor nieuwe Nederlanders. Vanaf 2006 is er een wettelijke verplichting voor gemeenten om jaarlijks deze dag te organiseren.

In het oude raadhuis van de gemeente Leidschendam-Voorburg zit Karboub samen met 16 andere naturalisandi klaar voor de naturalisatieceremonie. De bankjes waarin normaal gemeenteraadsleden plaatsnemen, is vandaag speciaal voor hen vrijgehouden. Familie en vrienden zitten op stoeltjes om hen heen. Iedereen luistert aandachtig naar burgemeester Van der Sluijs die vertelt over Nederland, hoe plat het land is, de tulpen en de eigenaardigheden van zijn inwoners: “U kent het wel, het boterhammentrommeltje waar tijdens de lunch een bruine boterham met kaas uit komt.” Op de achtergrond wordt zijn verhaal begeleid door een presentatie van typisch Hollandse tafereeltjes, zoals de drie molens bij Stompwijk, schaatsers op een plas en de intocht van Sinterklaas.

Naturalisatieceremonie toeschouwers

Hoe word je Nederlander?

Wie niet bij zijn geboorte al de Nederlandse nationaliteit heeft, kan op twee manieren het Nederlanderschap verkrijgen. De snelste en goedkoopste manier is via de optieprocedure, daarom is het verstandig eerst te kijken of iemand aan de voorwaarden voor optie voldoet. Zo hoeven vreemdelingen die via de optieprocedure naturaliseren geen afstand te doen van hun eigen nationaliteit. Ook hoeven zij geen inburgeringsdiploma te halen en zijn de kosten voor de procedure lager dan die van de naturalisatieprocedure. Wie niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kan een naturalisatieprocedure starten. De gemeente stelt dan een advies op voor de IND en stuurt dat samen met het verzoek om naturalisatie naar de IND. De IND neemt de uiteindelijke beslissing.

“Ik wilde meer van de wereld zien, dus besloot ik te gaan varen”, vertelt Karboub. “Als visser kwam ik op veel plaatsen in Europa.” Hij streek neer in Nederland, waar hij in 2004 trouwde: “Je moet alles met je hart doen. Dat heb ik zo geleerd van mijn ouders.” Karboub, die tegenwoordig werkt in een slagerij, voelt zich thuis in Nederland: “Voorburg voelt als mijn eigen dorp in Marokko.”

Het huwelijk hield geen stand, maar inmiddels is Karboub hertrouwd. Samen met zijn tweede vrouw heeft hij een dochtertje en er is een tweede kind op komst. Zijn dochter krijgt vandaag ook de Nederlandse nationaliteit, dat heeft Karboub bij zijn verzoek om naturalisatie tegelijk aangevraagd. “Ik ben blij met deze dag. Mijn kinderen krijgen een goede toekomst. Zelf heb ik niet meer opleiding gehad dan de basisschool.”

Burgemeester

Als de burgemeester klaar is met zijn spoedcursus Nederlandse tradities, is het grote moment aangebroken: ‘de verklaring van verbondenheid’. Een voor een leggen de naturalisandi de eed of belofte af, de een wat soepeler en verstaanbaarder dan de ander. De burgemeester vindt het allemaal goed. Zeker als hij het antwoord op zijn vraag “Iemand een idee wat dit is?” hoort, waarbij hij een blikje uit de goodie bag die iedereen straks meekrijgt in de lucht steekt. “Stroopwafels!” roepen alle 17 nieuwe Nederlanders. “U bent ingeburgerd”, besluit de burgemeester.

Naturalisatieceremonie plechtigheid

Na de ceremonie is het tijd voor felicitaties en een typisch Nederlandse borrel met kaas en leverworst. “Ik heb lang naar deze dag uitgekeken”, zegt Karboub met een blokje kaas in zijn hand. “Nu is het zover en ben ik een trots en gelukkig man.” Dan is het tijd voor een foto met de burgemeester. Met een brede grijns op zijn gezicht en zijn dochtertje in zijn armen poseert Karboub voor de camera van zijn vrouw. Daarna geeft hij de burgemeester een hand, trekt zijn jas aan en loopt met vrouw en kind de raadszaal uit: “Nu ga ik naar huis om een feestje te maken met familie.”

Naturalisatieceremonie

Als een vreemdeling aan de voorwaarden voldoet, krijgt hij bericht van de IND. De gemeente stuurt daarna een uitnodiging voor de naturalisatie-ceremonie. Tijdens de ceremonie wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en legt de vreemdeling de ‘verklaring van verbondenheid’ af. Het bijwonen van de naturalisatie-ceremonie is verplicht; iemand wordt pas Nederlander als hij de ceremonie heeft bijgewoond en de verklaring van verbondenheid heeft afgelegd.