Tekst Heleen Grimmius
Foto Gijs de Kruijf Photography

Met de aanhoudende hoge asielinstroom is het voor het COA elke dag een uitdaging om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Door het hele land worden gemeenten opgeroepen om opvanglocaties ter beschikking te stellen, soms met wisselende reacties van omwonenden. De gemeente Wageningen, waar mogelijk een tweede opvanglocatie komt, organiseerde een informatieavond voor buurtbewoners.

Geet van Rumund
Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen
Lara de Brito
Wethouder Lara de Brito

"Welkom", spreekt burgemeester Geert van Rumund de ongeveer 100 inwoners toe die vanavond naar Theater Junushoff zijn gekomen. "Welkom op deze informatiemarkt. We zijn hier vanavond om met elkaar in gesprek te gaan over de komst van een tweede opvanglocatie in Wageningen. Ik hoop dat we dat kunnen doen door ruimte te geven voor alle emoties die er zijn, maar wel met respect voor elkaar." Dat vindt ook wethouder Lara de Brito, die dit onderwerp in haar portefeuille heeft. "Iedereen heeft de hartverscheurende beelden van de vluchtelingenstroom gezien", zegt zij. "Vandaag is het de Dag van de Mensenrechten: een goed moment om te praten over hoe Wageningen zijn steentje kan bijdragen. Wij doen dat, omdat we geloven in kleinschalige opvang die bijdraagt aan een structurele oplossing."

informatiebulletin

Rondleiding

De locatie waarover vanavond gesproken wordt, moet onderdak bieden aan maximaal 300 asielzoekers die starten met hun asielprocedure. De huidige Wageningse opvanglocatie voor 330 asielzoekers blijft daarnaast ook geopend. "We zijn ontzettend blij met de belangstelling die Wageningen toont", vertelt COA-locatiemanager Petra Woudsma. "Zoals u allemaal weet is de problematiek immens. Er zitten momenteel 49.000 mensen in de opvang, waaronder 16.000 vergunninghouders. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe het eraan toegaat op onze locaties. Daarom kunt u zich vanavond inschrijven voor een rondleiding op locatie, waarbij u ook in gesprek kunt gaan met asielzoekers. En wilt u vrijwilliger worden? Ook daarvoor kunt u zich bij ons inschrijven, wij kunnen alle hulp gebruiken."

Persoonlijke uitleg

Buren

Dan gaat de informatiemarkt van start. Verspreid door de zaal staan kraampjes van ondermeer het COA, de IND, gemeente Wageningen, VluchtelingenWerk en de politie. Nog wat onwennig komt de zaal in beweging. Bij de deur roert een bekende Wageninger in zijn koffie. "Het worden mijn buren", vertelt Alexander Pechtold. "Ik woon naast de plek waar de nieuwe locatie komt en ik ga er vaak wandelen in het bos." Net als de andere aanwezigen ontving hij een uitnodiging voor deze bijeenkomst. "Ik ben heel benieuwd hoe het vanavond gaat", zegt hij. "Wageningen is een progressieve gemeente, dus ik verwacht geen problemen. Ook in de buurt heb ik geen negatieve geluiden gehoord, dus ik denk niet dat de politie vanavond nodig is."

Wijkagent Wageningen

Nieuwbouwwijk

Dat denkt ook wijkagent Tjerk Vos. "Ik hoef de mensen hier niet te overtuigen", zegt hij in zijn kraampje. "De meeste mensen hebben er begrip voor dat er nog een locatie komt. Sommigen vragen of er ook meer agenten komen in Wageningen, dan leg ik uit dat dat niet het geval is. Het gaat om 300 extra mensen; daar zijn geen extra agenten voor nodig. Dat doe je ook niet als er ergens een nieuwbouwwijk wordt gerealiseerd. We hebben een goede samenwerking met het COA en weten elkaar te vinden als dat nodig is, dat scheelt natuurlijk heel veel."

Opvang: stap voor stap

Screening

IND-medewerkers Jana Smirnova en Dave Steinberg zijn druk in gesprek met een dame die wil weten hoe asielzoekers gescreend worden. Sinds de aanslagen in Parijs maakt ze zich zorgen. "Al aan het begin van de procedure worden mensen gescreend door politie en marechaussee", vertelt Smirnova. "Bagage wordt doorzocht en telefoons uitgelezen als daar aanleiding voor is. We zijn natuurlijk geen AIVD, maar ook wij passen onze expertise toe. En als dat nodig is, betrekken we de veiligheidsdiensten hierin." Gerustgesteld stopt de mevrouw een brochure in haar tas.

Overzicht mensen informatieavond

Goede buur

Jeanette Scholten, communicatieadviseur bij het COA, is tevreden over de avond. "Veel mensen hebben vragen aan ons gesteld", vertelt ze. "Vooral over praktische zaken als wanneer de locatie open gaat. En we hebben heel veel aanmeldingen voor de rondleiding gehad. Dat is prachtig, want we gaan graag met buurtbewoners in gesprek. Wij willen een goede buur zijn en als het nodig is, maken we afspraken om het voor iedereen prettig te houden."

Ook burgemeester Van Rumund is goed geluimd. "Ik heb veel goede gesprekken gevoerd en met sommige omwonenden een afspraak gemaakt dat ik naar ze toe ga om persoonlijk de situatie in ogenschouw te nemen. Het is prettig om te zien hoe betrokken mensen zijn. Ik ben heel tevreden over deze bijeenkomst, het was een avond zoals ik die in Wageningen gewend ben."