Tekst Heleen Grimmius
Foto Kick Smeets

Lege snelwegen, een uitgestorven Schiphol en massaal geannuleerde meivakanties: door de coronacrisis zijn bijna alle vervoersbewegingen stil komen te liggen. Ook de IND merkt dat. Voor sommige vreemdelingen geldt dat zij nu niet naar Nederland toe kunnen komen, maar weer andere vreemdelingen zijn gestrand in ons land, doordat de terugvlucht naar hun land van herkomst is geannuleerd. Loketmedewerker Armin Bouyeh van het IND-loket in Rotterdam draait hierdoor volle diensten.

‘Veel mensen die naar Nederland komen, hebben een visum voor hun verblijf hier nodig’, vertelt Bouyeh. ‘Dan gaat het om vreemdelingen die niet uit de EU komen. Zo’n visum is negentig dagen geldig en meestal zien we deze mensen nooit. Ze komen als toerist of op familiebezoek en vertrekken weer voordat hun visumtermijn verlopen is. Maar door de coronacrisis gaan er bijna geen vluchten meer. Voor veel vreemdelingen geldt dat zij wel graag terug naar huis willen, maar het simpelweg niet kunnen, omdat er geen vlucht beschikbaar is. In de tussentijd loopt de visumtermijn gewoon door en als de negentig dagen verstrijken, moet het visum verlengd worden. Die aanvragen worden door één van de IND-loketten behandeld.’

Armin

Familiebezoek

Om het risico op een coronabesmetting voor klanten en medewerkers van de IND zo klein mogelijk te houden, is de dienstverlening aan de IND-loketten behoorlijk teruggeschroefd. Daarom worden aanvragen voor een visumverlenging tegenwoordig telefonisch behandeld, in plaats van aan het loket. ‘Veel klanten zijn al oud en vallen daardoor in een risicogroep voor corona. Ze zijn hier op familiebezoek bij hun kinderen, met wie ik het meeste contact heb. Normaal gesproken moeten vreemdelingen die hun visum willen verlengen aan het loket verschijnen. Ook de garantsteller –vaak het familielid bij wie ze verblijven- moet mee. Maar dat gaat nu allemaal anders. Als ik een verzoek voor een visumverlenging krijg, neem ik telefonisch contact op en noteer ik alle bijzonderheden.’

Armin

Sticker

Anders is ook dat het tastbare bewijs van de visumverlenging, de sticker in het paspoort, niet meer geplakt wordt. Daarover moet Bouyeh nog weleens wat onrust wegnemen bij mensen. ‘We registreren iedere visumverlenging in ons systeem’, legt hij uit. ‘Ook de Koninklijke Marechaussee en AVIM worden via dit systeem op de hoogte gesteld van de visumverlenging, dus de sticker in het paspoort is niet nodig.’

Overmacht

Hoewel veel vluchten geannuleerd zijn, is de coronacrisis op zichzelf geen reden voor een visumverlenging. ‘Daar zijn we heel duidelijk in’, stelt Bouyeh. ‘De coronacrisis is de aanleiding, maar geen reden op zich. Ook nu nog vertrekken er vluchten vanuit Nederland. Als een visum bijna verloopt, maar er is toch nog een mogelijkheid voor een vlucht, dan kom je niet in aanmerking voor visumverlenging. Natuurlijk snappen we dat mensen in deze periode bij elkaar willen zijn, maar daar is een visumverlenging niet voor bedoeld. Die is alleen aan de orde als er sprake is van overmacht. Het voordeel voor de klant is dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor de visumverlenging: die is in geval van overmacht gratis.’

IND breidt dienstverlening loketten stap voor stap uit

Sinds de afkondiging van de kabinetsmaatregelen in maart, zijn de IND-loketten alleen voor spoedgevallen als visumverlengingen geopend. Vanaf deze week wordt de dienstverlening aan de loketten stap voor stap uitgebreid, waarbij uiteraard voldaan moet worden aan de richtlijnen van het RIVM. Om voorrang te kunnen geven aan groepen die prioriteit hebben, worden vreemdelingen vanaf volgende week gericht uitgenodigd om aan het loket te verschijnen. Vooralsnog kunnen mensen dus nog niet zelf een afspraak bij het loket inplannen. Houd voor onze dienstverlening onze website in de gaten.

Armin