Tekst Karin Lassche
Foto DT&V

Zes jaar geleden richtte de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een aparte afdeling in voor de verwerking van overdrachtsdossiers en stukken van vreemdelingen in het systeem. Het Informatie Logistiek Centrum, beter bekend als ILC, vormt daarmee de eerste schakel in het vertrekproces.

De meeste dossiers stromen dagelijks geautomatiseerd binnen bij de DT&V via de Basisvoorziening vreemdelingen (BVV). De meeste komen van de IND: in 2019 13.730 stuks. De Koninklijke Marechaussee (KMar) was dat jaar goed voor 1.090 zaken. De Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel van de politie (AVIM) leverde 870 dossiers, veelal nog per post en e-mail. Ook zij worden binnenkort aangesloten op de BVV.
Een flink aantal zaken wordt op verzoek van de regievoerder door DT&V zelf opgevoerd: in 2019 gebeurde dat bijna 6.900 keer. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij zogeheten ‘zelfmelders’: vreemdelingen die via de website van de DT&V een verzoek doen voor bemiddeling, contact hebben gehad met een regievoerder van de DT&V, of in aanmerking willen komen voor ondersteuning door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het kan ook gaan om uitgeprocedeerde asielzoekers die uit beeld waren verdwenen, maar zich weer hebben gemeld bij een opvanglocatie.

dt&v

Reis- en identiteitsdocumenten

De administratieve medewerkers van het ILC controleren de overdrachtsdossiers op leesbaarheid en volledigheid. Op basis van de adresgegevens van de vreemdeling zet het ILC de vertrekprocedure  vervolgens nog dezelfde dag via het interne systeem door naar de afdelingen in het land. Zo mogelijk worden oude dossiers van een vreemdeling opgevraagd, gedigitaliseerd en toegevoegd. Mist er iets in een overdrachtsdossier van de IND of zijn per abuis verkeerde documenten toegevoegd, dan wordt dat teruggemeld aan de IND.
De verwerking van authentieke documenten die van belang zijn voor het vertrekproces, loopt ook via het ILC. Het gaat dan vooral om reis- en identiteitsdocumenten. Die komen vooral binnen via Bureau Documenten van de IND, die ze op zijn beurt krijgt aangeleverd door de IND, AVIM en de KMar. Bureau Documenten houdt ze in bewaring zolang de aanvraagprocedure voor verblijf loopt. Heeft een DT&V-afdeling de originele documenten nodig, bijvoorbeeld omdat er een vlucht geboekt kan worden, dan krijgt het ILC  deze documenten om te verwerken en toe te voegen aan het digitale dossier. De fysieke documenten verzendt het ILC vervolgens naar de afdeling. Het ILC digitaliseert bovendien de zogenaamde ‘natte handtekening’ bij een vrijheidsbeperkende maatregel op basis van artikel 56 van de Vreemdelingenwet. Het fysieke stuk wordt dan vervangen door een ‘origineel digitaal’ document. Dit kan alleen wanneer aan allerlei voorwaarden is voldaan.

dt&v

Steunbetuigingen en klikmails

Dagelijks krijgt het ILC via post, telefoon en mail vragen en verzoeken van ketenpartners, advocaten, vreemdelingen et cetera. Die lopen uiteen van klikmails over de buurman die illegaal verblijft in Nederland tot vragen over dossiers, bagage en achtergebleven documenten. Ook komen er geregeld steunbetuigingen binnen voor bepaalde vreemdelingen. Het ILC uploadt al deze digitale verzoeken in het dossier van de vreemdeling, zodat de regievoerder hiermee verder kan. Meldingen over vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf worden doorgezet naar de IND en/of AVIM. Zo is het centrum naast voordeur ook draaideur voor informatie aan en van de DT&V.

Wilt u iets vragen aan de DT&V?

Iedereen die een vraag heeft aan de DT&V kan hiervoor terecht bij het ILC: telefonisch op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur uur via 0880-777700, of per e-mail via ilc@dtv.minvenj.nl of info@dtv.minvenj.nl. Vreemdelingen die hulp willen bij het organiseren van hun terugkeer, kunnen ook een formulier invullen op de website: www.dtenv.nl, ‘Ik wil terugkeren’.