Tekst Heleen Grimmius
Foto Pixabay

Coronacrisis of niet, voor veel studenten geldt dat het einde van het studiejaar weer in beeld komt. Dat geldt ook voor buitenlandse studenten die in Nederland studeren. Wie zijn studie afrondt en graag in Nederland wil blijven om hier een baan te zoeken, kan daarvoor een speciale verblijfsvergunning aanvragen. De IND legt uit hoe dit zit.

“Deze vergunning kun je krijgen op basis van een ‘zoekjaar hoogopgeleiden’”, vertelt Peter Vos, beslismedewerker bij de IND. “Met deze mogelijkheid biedt de Nederlandse overheid buitenlands toptalent de kans om hier een baan te vinden en zich zo aan Nederland te binden. De verblijfsvergunning is één jaar geldig en in die periode kan de vreemdeling een baan zoeken als kennismigrant of een eigen bedrijf starten.”

Doelgroepen

De vergunning kent meerdere doelgroepen. “Bijvoorbeeld vreemdelingen die in de afgelopen drie jaar hun bachelor- of masteropleiding hebben afgerond aan een Nederlandse onderwijsinstelling”, legt Vos uit. “Maar ook wetenschappelijk onderzoekers die in de afgelopen drie jaar in Nederland onderzoek hebben gedaan en daarvoor een verblijfsvergunning hadden, komen in aanmerking. En dan zijn er nog de studenten die aan een buitenlandse onderwijsinstelling ten minste een masteropleiding hebben gevolgd. Zij kunnen ook een vergunning voor het zoekjaar in Nederland krijgen, als hun onderwijsinstelling is opgenomen in de top 200 van één van de ranglijsten die we hanteren.”

Niet verlengen

Vreemdelingen die menen in aanmerking te komen voor deze vergunning, kunnen die zelf aanvragen bij de IND of bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Wel kleven er nog wat haken en ogen aan. “De vergunning is maar één jaar geldig en kan niet verlengd worden”, zegt Vos. “Wel kun je een nieuwe opleiding volgen of nieuw wetenschappelijk onderzoek doen. Na elke afgeronde opleiding en na elk onderzoek kun je weer een nieuwe vergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden aanvragen.”

Voordeel op de concurrentie

De vergunning is primair bedoeld om een baan te vinden als kennismigrant. Als die baan eenmaal gevonden is en de vergunning voor het zoekjaar afloopt, kan de werkgever van de kennismigrant een verblijfsvergunning aanvragen op grond van de kennismigrantenregeling. “Als de werknemer voorafgaand daaraan een verblijfsvergunning op basis van het zoekjaar hoogopgeleiden heeft gehad, biedt dat een voordeel voor de werkgever”, zegt Vos. “Die hoeft de kennismigrant dan minder loon te betalen. Voor kennismigranten die geen vergunning voor het zoekjaar hebben gehad, geldt een hogere salariseis en dat is onvoordelig voor de werkgever. Voor de kennismigrant in kwestie betekent dit dat hij met een vergunning voor het zoekjaar op zak, een voordeel heeft op zijn concurrenten op de arbeidsmarkt.”

Normaal leven

Met een vergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden, is de kennismigrant vrij op de arbeidsmarkt. “Dat wil zeggen dat hij iedere baan kan aannemen, ook als dat niet een baan als kennismigrant is”, legt Vos uit. “Het zoeken naar een baan als kennismigrant kost tijd en in de tussentijd lopen de kosten voor levensonderhoud natuurlijk gewoon door. Met deze vergunning wordt de kennismigrant in staat gesteld  om normaal te kunnen leven terwijl hij ondertussen een baan als kennismigrant zoekt of zijn eigen bedrijf start. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat dat ook gelukt is aan het einde van dat jaar.”

Meer informatie
Kijk voor alle informatie en voorwaarden op onze website.