Dit artikel hoort bij: VreemdelingenVisie 01

Kleine Keten toont karakter met conferentie

Opening van de bijeenkomst in de grote zaal

Tekst Florine Boeding
Foto Gijs de Kruijf Photography

Op 24 september 2015 vond de conferentie ‘Kwetsbaarheid en (eigen) kracht plaats’. Deze conferentie, georganiseerd door IND, COA en DT&V, was bedoeld voor professionals die beroepsmatig betrokken zijn bij het werk in de vreemdelingenketen. Ruim 250 mensen bezochten deze dag vol interessante speeches, workshops en de lancering van de gezamenlijke verhalenbundel.
En maakten volop gebruik van de mogelijkheid om kennis te maken met elkaar én de Keten.

Deelenemers aan de conferentie ontvangen het programma bij binnenkomst
Kennisdeling tijdens de lunch

Aftrap

De opening van de conferentie wordt gedaan door Rob van Lint (hoofddirecteur IND), Gerard Bakker (bestuursvoorzitter COA) en Rhodia Maas (algemeen directeur DT&V). Samen met dagvoorzitter Rob Koops besteden zij aandacht aan het doel van de dag: kennis delen en elkaar ontmoeten. Zo benadrukt Rhodia Maas: “We hebben elkaar hard nodig en moeten elkaar goed kunnen vinden. Dat lukt beter als je elkaar ook echt kent. Dus ik hoop dat er veel visitekaartjes en telefoonnummers worden uitgewisseld.”
Rob van Lint kondigt de verhalenbundel aan die door medewerkers uit de Kleine Keten tot stand is gekomen. “Deze verhalen gaan over het werk dat wij doen. Het krijgt een gezicht. Positieve mooie verhalen, maar ook verhalen over situaties waarin wij uiteindelijk geen oplossing voor handen hebben.” In een donkere zaal krijgen de aanwezigen een sneak preview van de bijzondere verhalen.

De directeuren van het COA, DT&V en IND
Vlnr: Gerard Bakker, Rhodia Maas en Rob van Lint
Klaas Dijkhof reikt de Verhalenbundel uit

Verhalenbundel Een uit duizenden

Rob van Lint kondigt de verhalenbundel aan die door medewerkers uit de Kleine Keten tot stand is gekomen. “Deze verhalen gaan over het werk dat wij doen. Het krijgt een gezicht. Positieve mooie verhalen, maar ook verhalen over situaties waarin wij uiteindelijk geen oplossing voor handen hebben.” In een donkere zaal krijgen de aanwezigen een sneak preview van de bijzondere verhalen.

Staatssecretaris Dijkhoff, die het eerste exemplaar in ontvangst neemt, spreekt met nadruk over de menselijke kant van werken in de vreemdelingenketen: “IND, COA en DT&V: het zijn afkortingen. Afkortingen die mensen kennen, maar waarvan niet iedereen precies weet waar ze voor staan. We moeten elkaar meer vertellen waar we voor staan, wie wat doet en hoe we samenwerken.” Dijkhoff spreekt verder over de hoge instroom: “We doen het werk met elkaar. Ik ben onder de indruk van de bereidheid van alle organisaties om elkaar te helpen in deze drukke tijden.”

Panel

Na de staatssecretaris is het woord aan de deelnemers. Zij kunnen digitaal stemmen op drie stellingen. De deelnemers blijken overwegend positief over de samenwerking met gemeenten, zien nog veel groeikansen in de samenwerking met NGO’s en vinden dat er teveel media-aandacht uitgaat naar individuele zaken.

Vrouw stemt op een stelling met haar telefoon

Een panel, bestaande uit de drie bestuurders van de IND, het COA en de DT&V aangevuld met Jos Wienen (burgemeester Katwijk en voorzitter VNG Commissie Integratie en Asiel) en Leontien Kompier (burgemeester Vlagtwedde) reageert op de uitslagen. Wienen spreekt vervolgens over de moeilijkheden die het vinden van draagvlak voor opvang met zich meebrengt: “Inwoners snappen de vraag van de gemeente, uitzonderingen natuurlijk daargelaten. En mensen die vragen hebben of bang zijn; ga ze niet uit de weg, sluit je er niet voor af en ga in gesprek. Dat is niet altijd makkelijk. Heb een luisterend oor. Als gemeente moet je niet overtuigen, maar er gewoon zijn. Er ontstaat dan bij meer mensen respect voor de keuze die gemaakt is.”

Workshops

Na de lunch kunnen de deelnemers kiezen uit tien workshops, zoals over de terugkeer van kwetsbare groepen, over draagvlak voor het asielbeleid, activering van asielzoekers, het lokaal terugkeeroverleg of het herkennen van jihadisme en radicalisering.

De film geeft een korte impressie van de conferentie ‘Kwetsbaarheid en (eigen) kracht’ van 24 september 2015. Partijen in en rondom de vreemdelingenketen deelden elkaars ervaringen en wisselden van gedachten over de dilemma’s bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. De conferentie werd georganiseerd door IND, COA en DT&V.

Netwerken
Workshopkring
Workshop ketenconferentie
Resultaat workshop
Workshoppresentatie
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff
Verhalenbundel IND, COA en DT&V
Uitreiking verhalenbundel IND, COA & DT&V
Vraag uit de zaal
Panelleden en voorzitter
Mening uit de zaal

Visitekaartjes

Jan-Kees Goet, directeur-generaal Vreemdelingenzaken sluit voorafgaand aan de borrel de conferentie af. Hij benadrukt dat je kwetsbaarheid ook je kracht is en andersom: "Daarom moeten we dit met elkaar doen.”

De organisatoren kijken terug op een informatieve en energieke dag. Ze hopen dat aanwezigen met meer kennis over de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen en buiten de Kleine Keten naar huis zijn gegaan en dat er veel nieuwe contacten zijn gelegd. Rhodia Maas: “Ik heb er in ieder geval weer een stapel visitekaartjes bij.”