Grootste opvanglocatie

In de bossen van Heumensoord, in de gemeenten Nijmegen en Heumen, staat tot 1 juni 2016 een noodopvanglocatie van het COA. Deze heeft een capaciteit van drieduizend mensen en is daarmee de grootste opvanglocatie in Nederland. De opvangplekken zijn in korte tijd in nauwe samenwerking met het ministerie van Defensie gerealiseerd.

Digitaal werken DT&V

Vanaf 6 oktober 2015 werkt de DT&V digitaal. Op deze manier is de DT&V klaar voor de digitale overheid. Stuur uw fysieke post voortaan naar de centrale postbus van de DT&V: T.n.v. ILC (Informatie en Logistiek Centrum), Postbus 41, 2280 AA Rijswijk.
Uw e-mail met bijlagen stuurt u voortaan naar het centrale mailadres ilc@dtv.minvenj.nl. Poststukken komen door deze werkwijze sneller beschikbaar voor het primair proces van de DT&V en dat van de ketenpartners.

Schengenevaluatie

​Van 28 september tot 3 oktober 2015 bezocht een comité van deskundigen diverse locaties van onder meer COA, DJI en DT&V om de uitvoering van het Nederlandse terugkeerbeleid te evalueren. Het is de eerste keer dat een Schengenevaluatie op het gebied van terugkeer wordt uitgevoerd. Naast terugkeer zijn ook alle andere aspecten van het Schengenbeleid geëvalueerd, namelijk visumafgifte, grensbewaking (lucht-, land- en zeegrenzen), gegevensbescherming, Schengeninformatiesysteem (SIS) en politiesamenwerking.

Voor de keten was deze evaluatie een goede gelegenheid om te laten zien hoe het terugkeerbeleid eruit ziet en hoe hier uitvoering aan wordt gegeven. De sterke punten van de uitvoering kunnen in het evaluatierapport worden opgenomen als zogenaamde ‘best practices’. Deze worden weer gedeeld met andere Schengen lidstaten.

Huisvesting COA

Bent u burgemeester, wethouder of raadslid en overweegt u het COA te helpen bij het opvangen van vluchtelingen? Heeft u vragen bij deze ingewikkelde beslissing? Op de website van het COA staan concrete antwoorden op vragen die bij veel gemeenten spelen.

Corporate films tonen werk IND en DT&V

Het werk van de IND en DT&V is altijd in het nieuws. Met hun corporate films laten de organisaties zien hoe divers, complex en ingrijpend de uitvoering van het vreemdelingenbeleid is.

In de film 'Wij zijn de IND' wordt ingegaan op de diverse taken van de IND: asiel, regulier verblijf, naturalisatie en de bijdrage die kennismigranten leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Met de film wil de IND bijdragen aan een realistischer beeld van de organisatie.

In de film 'De Dienst Terugkeer en Vertrek' vertelt een regievoerder over het werk van de organisatie.

Vreemdelingendocumenten.nl is vernieuwd

Identiteitsdocumenten zijn steeds belangrijker geworden. Maar hoe weet je of ze echt zijn? En welke verschillende soorten Nederlandse documenten voor vreemdelingen zijn er? Die informatie  is te vinden op www.vreemdelingendocumenten.nl. De website is onlangs vernieuwd en nu ook geschikt voor smartphone en tablet.

Blijf op de hoogte

Nog meer nieuws van en over IND, COA en DT&V?
Volg ons op twitter:
@IND_NL
@COAnl
@DTenV